Ledare. Bengt Cete .

2017-02-18 05:32
"Planeringen måste sträva efter flerfunktionella stadsdelar, det vill säga där boende, service, handel, arbetsplatser, skolor, kultur och rekreation finns inom gångavstånd" Bild: TT
"Planeringen måste sträva efter flerfunktionella stadsdelar, det vill säga där boende, service, handel, arbetsplatser, skolor, kultur och rekreation finns inom gångavstånd"

Vi måste lägga grunden för ett hållbart samhälle

Det är nu vi lägger grunden för framtidens samhälle, våra beslut i dag får konsekvenser för våra efterlevande. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När jag tillträdde posten som ordförande i stadsplaneringsnämnden kom jag att tänka på ekskogarna på Visingsö. Ekarna planterades av den svenska staten på 1650-talet för att garantera att även 1900-talsmänniskorna skulle ha bra virke att bygga fartyg av. Man kan inte annat än imponeras av framförhållningen och omtanken om framtiden, men ändå blev det inte helt rätt. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


1600-talsmänniskorna kunde sannolikt inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att människorna 300 år senare skulle bygga fartyg som var mer än 100 gånger så stora i järnplåt, men utifrån de kunskaper och erfarenheter man då hade och de visioner man bar på så var det helt rätt.

I Norrköpings kommun håller vi som bäst på att avsluta översiktsplaneringen för både staden och landsbygden. Översiktsplaner är strategiska dokument där man politiskt slår fast de övergripande planeringsförutsättningarna för hur kommunens mark och vattentillgångar ska hanteras och disponeras i framtiden. För oss gröna är det en överlevnadsfråga att hållbarheten står i fokus för planeringen. Trots vår moderna högteknologiska livsstil är vi i dag faktiskt lika beroende av de grundläggande förutsättningarna för liv som de tusentals generationer av människor som har vandrat på planeten Jorden före oss. Men hållbarheten handlar inte bara om överlevnaden, den måste också vara socialt och demokratiskt hållbar. Ett samhälle som glider isär är aldrig hållbart.

På landet är det för oss viktigast att värna åkermarken, strandskyddet, den biologiska mångfalden och naturens förmåga att producera ekosystemtjänster. Staden har blivit den helt dominerande livsmiljön för allt fler människor. Planeringen måste sträva efter flerfunktionella stadsdelar, det vill säga där boende, service, handel, arbetsplatser, skolor, kultur och rekreation finns inom gångavstånd. Cykel- och kollektivtrafik måste alltid prioriteras framför bilism. 

Grönytor och tätortsnära skogar är några av våra viktigaste friskfaktorer och grönytorna måste hänga samman så att migration av djur och växter kan ske. Möjligheterna för stadsodling och kolonilotter måste utökas, både för ökad lokal livsmedelsproduktion och för att stärka demokratin. De naturliga vattenflödena, exempelvis Ljura bäck, måste återställas för att gynna den biologiska mångfalden och hantera de stora mängder dagvatten som de pågående klimatförändringarna kan ge upphov till. Lokala spontanidrottsplatser formade för att passa både flickor och pojkar är viktiga tillgångar för hälsa, utveckling och integration.

Det är nu vi lägger grunden för framtidens samhälle, våra beslut i dag får konsekvenser för våra efterlevande i många generationer framåt. Kanske de en dag frågar sig hur vi kunde tänka som vi gjorde när vi tog de beslut vi tog. Jag hoppas att de då ska förstå att vi utifrån de kunskaper och erfarenheter vi hade och de visioner vi bar på så gjorde vi så gott vi kunde. Sedan får de döma om det var rätt eller fel.