Ledare. Kenneth Johansson .

2017-11-27 06:00
Kenneth Johansson vill att LAS återigen ska bli en skyddslag för de anställda. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Kenneth Johansson vill att LAS återigen ska bli en skyddslag för de anställda.

Täpp till kryphålen i lagen

I dag finns så många kryphål i lagen att den mer skapar utrymme för arbetsgivare att trixa med anställningar än att vara en skyddslag.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Svenskt näringsliv och Alliansen kräver att lagen om anställningsskydd (LAS) ska luckras upp för att kunna ta in yngre med ny utbildning och tillåta att de anställda som har varit trotjänare länge, men som kanske inte orkar springa lika fort som de yngre eller saknar kompetens i ny teknik, slängs ut.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Behovet att förändra LAS finns, men av helt andra anledningar.

När det uppstår arbetsbrist på företagen är den mycket förenklade regeln att den som är anställd sist ska sägas upp först. Sist in först ut. Men det finns ett antal AD-domar som har luckrat upp enkelheten i lagen där arbetsgivarnas krav på kompetens går före och inte har gått att ifrågasättas. Detta har sedan utnyttjas av arbetsgivarorganisationernas jurister för att hävda att domarna är prejudicerande. De företag som inte har satsat på sin personals fortbildning i yrket har kunnat byta ut de äldre och kunnat kalla det kompetensbrist.

Arbetsgivarna har också i allt större utsträckning utnyttjat lagens möjligheter att göra om heltidstjänster till deltid och i ett ögonblick sänkt arbetstiden och lönerna med kanske 40 procent för alla anställda. Det kallas hyvling och är självklart en katastrof där inte a-kassans regler eller rätten till omställningsstöd hänger med.

Detta är i dag vanligt inom handeln. Nu senast City Gross i Norrköping. Även det av arbetarklassen skapade Coop hanterar sina anställda på det viset.

Socialdemokraterna har kongressbeslut om att lagmässigt ta bort denna möjlighet och därför är det nödvändigt att se över LAS.

LO har i dagarna begärt förhandling om förbättrat anställningsskydd. Om arbetsmarknadens parter först kan komma fram till en överenskommelse så är det nog enklare för riksdagen att enas om de förändringar som måste göras i LAS.

För det måste bli förändringar som återställer lagen till att återigen bli en lag som ska ge anställda en trygghet och inte tillåter arbetsgivare att säga upp sina anställda hur som helst. I dag finns så många kryphål i lagen att den mer skapar möjligheter och utrymme för arbetsgivare att trixa med anställningar än att vara en skyddslag för den anställda.

Stadsanställda och Jusek förlorade nyligen i Arbetsdomstolen ett viktigt mål mot staten när det gäller de statsanställda vars verksamhet flyttar ut från Stockholm och de inte kan eller vill flytta med till den nya orten. Då det inte stod inskrivet i deras anställningsavtal vilken ort man ska arbeta på blir man inte uppsagd på grund av arbetsbrist utan tvingas säga upp sig själva och kan då mista sin uppsägningstid med lön och kan även få karenstid för att få a-kasseersättning. Denna dom kan få konsekvenser på andra avtalsområden där arbetsgivare flyttar hela sin verksamhet till annan ort. Att då tvinga sina anställda att säga upp sig själva blir då en billigare lösning än att betala lön under uppsägningstiden som i bland kan vara tolv månader.

Det är hög tid att täppa till alla kryphål i lagen så att den återigen blir en skyddslag för den anställda.