Ledare. Carina Milde.

2017-09-25 06:00
”Många som söker sig till dessa nätläkare har nog inte en aning om den onödigt höga kostnad som deras snabba scanning av den onda halsen får för den regionala sjukvårdskassan”, skriver Carina Milde. Bild: KRY
”Många som söker sig till dessa nätläkare har nog inte en aning om den onödigt höga kostnad som deras snabba scanning av den onda halsen får för den regionala sjukvårdskassan”, skriver Carina Milde.

Nätläkare dyrt för regionala sjukvården

Det krävs inget mattesnille för att förstå att detta kostar betydligt mer än det smakar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Sedan ett par år har allt fler valt att söka sig till de läkartjänster som olika e-hälsosajter erbjuder. Där är företagen Kry och Min doktor två alternativ. Båda administreras av Region Jönköping, då de är knutna till två av regionens privata vårdcentraler. Så länge nätvården ges till boende i Jönköping är allt frid och fröjd.

Men när någon i Norrköping anlitar e-tjänsterna registreras det konkret som ett besök hos Region Jönköping, det vill säga, som ett besök utanför Region Östergötland. Att inte betala hutlösa priser för adekvat vård är en viktig fråga ur ett solidaritetsperspektiv. Men vi gör dumt i att tro att besöket stannar vid de subventionerade 250–300 kronorna som du lägger i luckan på den vårdinrättning du besöker.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


När en boende i Norrköping besökt Kry eller Min doktor så händer flera saker som får både praktiska och ekonomiska konsekvenser. Den överskjutande kostnaden för det subventionerade läkarbesöket ska håvas in. Många som söker sig till dessa nätläkare har nog inte en aning om den onödigt höga kostnad som deras snabba scanning av den onda halsen får för den regionala sjukvårdskassan. Eftersom besöket debiteras som ett besök i ett annat landsting, skickar Region Jönköping en saftig räkning på den överskjutande kostnaden till Region Östergötland.

I ett ordbyte mellan fyra läkare och vår socialminister Annika Strandhäll, debatterades nyligen fördelar och risker kopplade till utvecklingen inom e-hälsa på SvD:s debattsida (SvD 2017-08-31, 2017-09-04). De fyra läkarna, däribland Norrköpingsbaserade allmänläkaren och doktoranden vid Linköpings universitet, Josabeth Hultberg, påpekade riskerna som finns då politiker sväljer de megastora teknikföretagens visioner om att e-hälsa är vägen till ett samhälle med kortade vårdköer, lättnader i ekonomi och bättre känsla för hälsa hos patienter när de själva får ta över sitt hälsoroder. Det de fyra läkarna påtalar, är inte ett motstånd mot utvecklingen av läkarvård via nätet. Det de debatterar är vikten av riskanalys gällande alla nya digitala system, där även så kallade hälsoappar ingår.

I den bästa av världar skulle nätläkarna och hälsoapparna avlasta vår hårt belastade primärvård. Men där besöket hos läkaren på nätet slutar tar uppföljningen hos vårdcentralen vid. För det är där blodprover tas och det är där patienten får den uppföljande fysiska undersökningen av knölen i halsen, som inte försvinner trots den snabbt förskrivna antibiotikakuren. Det krävs inget mattesnille för att förstå att detta kostar betydligt mer än det smakar.