Ledare. Kenneth Johansson .

2017-10-23 06:00
”Tack vare arbetet med arbetsmiljön har antalet dödsolyckor halverats de senaste 20 åren. Det arbetet måste fortsätta.”, skriver Kenneth Johansson.  Bild: Vilhelm Stokstad /TT
”Tack vare arbetet med arbetsmiljön har antalet dödsolyckor halverats de senaste 20 åren. Det arbetet måste fortsätta.”, skriver Kenneth Johansson.

Hållbarhet även för personalen

Man bör ställa stora krav på företag som anser sig vara hållbara, inte minst när det gäller social hållbarhet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Många företag anser sig vara hållbara företag eller strävar efter att vara det och det är mycket bra. Att företagen ska värna om miljön och att företaget ska ha ekonomisk stabilitet och kunna vara verksamt även i framtiden. Men något som är lika viktigt att leva upp till är att vara ett socialt hållbart företag. Vad man gör för att säkerställa att personalen mår bra och orkar arbeta fram till den planerade pensionsåldern. Man bör ställa stora krav på företag som anser sig vara hållbara, inte minst när det gäller social hållbarhet.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Facken bör granska och stimulera företagen att höja den delen av begreppet hållbara företag som berör den sociala hållbarheten. Att mäta hur företagen lyckas hålla ner sjukskrivningstalen och arbetet med att höja säkerhetsarbetet för att minska antalet olyckor.

I ett hållbart företag ska man komma hem i samma skick som man gick till jobbet men förra året var det 45 personer som inte kom hem alls. Men tack vare arbetet med arbetsmiljön har antalet dödsolyckor halverats de senaste 20 åren. Det arbetet måste fortsätta.

Man ska sträva efter att göra mer än vad lagen kräver för att förbättra arbetsmiljövillkoren på arbetsplatsen för att man ska kunna anse att företagen jobbar aktivt med social hållbarhet.

Socialt värdeskapande åtgärder för att minska stress och utbrändhet får ju en ekonomisk fördel med minskade kostnader för sjukskrivning. Om man mäter de anställdas välmående tillsammans med produktiviteten och resultat kan man ofta se att de följer varandra.

Men den psykosociala arbetsmiljön är ett växande problem och ofta beror det på hur jobbet är organiserat. En organisation med långa beslutsvägar leder ofta till ökad stress. Till exempel när man tvingas vänta på någon annans beslut innan man kan gå vidare med sina arbetsuppgifter. Och den personen kanske har en annan prioritering vilket gör att besluten dröjer. Då skapas stress.

En viktig del i det sociala hållbarhetsarbetet är hur företagen är aktiva och medverkar i samhället och bidrar med möjligheter till utbildning. Detta kan göras genom engagemang i utbildningsfrågor och genom att ställa upp med att ta emot elever som ska praktisera. Även att låta personalen utvecklas och få möjlighet till fortbildning i sitt yrke.

Företagen bör även visa engagemang i att de anställda ska kunna bo och leva på bekvämt avstånd från arbetsplatserna med möjlighet till miljövänliga transporter. Detta kan till exempel ske genom att företagen tillhandahåller laddningsstolpar så att man kan ladda sin elbil.

Sverige är ju ett föregångsland om man jämför med många andra länder med undermåliga arbetsförhållanden kombinerat med fattigdom, ojämlikhet och diskriminering. Men den verkligheten kommer allt närmre med utstationerade arbetare som tvingas att arbeta i Sverige med hemlandets usla löne- och arbetsvillkor. Att jobba för social hållbarhet gäller inte bara för företagets anställda utan även entreprenörer och inhyrd personal.