Ledare. Carina Milde.

2017-10-30 06:00

E-läkartjänster – tillgängliga för vem?

Den respons vår unge uttryckte i samtalet hem var kort och gott; Men hallå … antibiotika? Ta en kopp te, en Alvedon och lägg dig och sov.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

I senaste numret av ETC Norrköping gjorde Marianne Odelius en djupdykning i omständigheterna kring de två mest etablerade e-läkartjänsterna Kry.se och Mindoktor.se som jag tidigare har skrivit om på ledarsidan och som Kry.se sedan gick i svaromål om på debattsidan. För att en gång för alla avsluta mitt grottande i detta ämne, så gör jag det med avstamp i ett Skype-samtal min fru hade med vår 17-åring som var på språkresa i södra Frankrike i somras.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Tjejen vår dotter delade rum med drog på sig en förkylning varpå hon fick skolans råd att både besöka läkare och ta den antibiotikakur hon fick förskriven. Den respons vår unge uttryckte i samtalet hem var kort och gott; Men hallå … antibiotika?? Ta en kopp te, en Alvedon och lägg dig och sov.

I dag söker sig många till akuten, helt i onödan. Det här kostar alla skattebetalare stora summor. Detta är en direkt följd av att primärvården i Sverige är underfinansierad. För att hantera bristen på kapacitet att möta alla patienter i primärvården har det införts ett så kallat triage-system där en sjuksköterska gör en bedömning utifrån ett telefonsamtal, huruvida du behöver träffa en läkare eller inte.

Vad har då e-läkartjänsterna att göra med hur många patienter som hamnar hos primärvårdsläkare eller på akutintag? Mycket, visar det sig. Människor som blir avvisade från primärvården söker sig vidare. Och det är de som dels hamnar på akuten och dels söker upp e-läkartjänsterna. Här lägger sig snart ett ganska enkelt ekonomiskt pussel där den nuvarande efterfrågan inte ensamt kan styra besluten om att skapa nya resurskrävande plattformar ute i våra regioner. I stället måste behovet av e-läkartjänster ställas mot urholkningen av primärvården. Detta skrev de tre läkarna Jonas Sjögreen, Hanna Åsberg och Ove Andersson om på DN Debatt tidigare i år (DN 2017-03-09).

Mara Kosovic, chef för primärvårdscentrum i Östergötland berättar i ETC Norrköping att om du i dag besöker en läkare via en e-tjänst och betalar 250 kronor kan du sedan få betala ytterligare 250 kronor vid det uppföljande besöket på din vårdcentral hemma. Detta och att journalhistorik inte är tillgänglig för e-läkarna som finns i dag, är några skäl till varför Region Östergötland nu själva undersöker förutsättningarna för att ha en egen e-läkartjänst.

Men vilka är då förutsättningarna, om vi lutar oss mot allmänläkarnas argument på DN Debatt.  Förutsättningar för detta måste samordnas nationellt, precis som regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) säger i ETC Norrköping. Det går inte att ad hoc slänga in stora kostnadskrävande tekniska plattformar utan att ha undersökt varför det här behövs. Men stämmer det verkligen att Region Östergötland måste möta det behov som Kry.se och Mindoktor.se har skapat?

I de nuvarande e-läkartjänsternas marknadsföring sägs att de är tillgängliga, smidiga och att ALLA kan nå dem, var man än befinner sig. Här vaknar skeptikern i mig. Vilka är de här ALLA? Vilka besöker e-läkartjänsterna i dag och vilket vårdbehov har de? Ja inte är det våra nyanlända, vars tillvaro sedan månader och år har kantats av fullständig brist på sjukvård.

Inte heller är det våra äldre, som i dagsläget ser en utmaning i att ha sin vårdkontakt via telefonen. Här är i stället behovet av en kontinuerlig kontakt med samma sjuksköterska och läkare, på den egna vårdcentralen, som kan rädda patienten från onödig behandling och vårdgivaren från onödiga kostnader av onödiga provtagningar.

Jag som är multisjuk, använder varje vecka e-tjänsten Mina vårdkontakter och har vid akuta tillfällen ringt 1177 och fått hjälp att både få en ambulans och att få kontakt med rätt typ av vårdgivare när så har behövts. Jag ser hur eftervård och uppföljningar av patientärenden mycket väl skulle kunna göras via digitala plattformar. Men vi måste få bukt med den kultur som råder i samhället, att allt ska sökas för.

För trots mina sjuk­domar försöker jag ha vett att stanna hemma med starkt ingefärs-te med citron i, i stället för att söka upp läkare (oavsett forum) när jag känner mig lite rosslig i halsen. Om jag kan göra det, med vår kloka 17-årings ord ringande i öronen, kanske någon annan också kan göra det nu.