Inrikes.

2017-05-19 07:11
  •  Den som vill vaccinera sig får själv bekosta de tre doser som krävs för fullt skydd och som i Norrköping innebär en kostnad på cirka 1 000 kronor per person. En stor kostnad för exempelvis en barnfamilj. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Den som vill vaccinera sig får själv bekosta de tre doser som krävs för fullt skydd och som i Norrköping innebär en kostnad på cirka 1 000 kronor per person. En stor kostnad för exempelvis en barnfamilj.
  • En spruta med fästingvaccinet­ Encepur. Fler låter vaccinera sina barn mot TBE. Barn kan drabbas hårdare än man tidigare har trott, och smittskyddsläkare påpekar vikten av att vaccinera alla, oavsett ålder, som vistas ute i naturen  i riskområden.
    En spruta med fästingvaccinet­ Encepur. Fler låter vaccinera sina barn mot TBE. Barn kan drabbas hårdare än man tidigare har trott, och smittskyddsläkare påpekar vikten av att vaccinera alla, oavsett ålder, som vistas ute i naturen i riskområden.

TBE-vaccin kan komma   att bli en klassfråga

Allt fler östgötar smittas av fästingburen hjärninflammation (TBE) och nu rekommenderar Region Östergötland vaccination. Men vaccinationerna är dyra och skydd riskerar att bli en klassfråga.

För den som drabbas av TBE finns inget botemedel. Viruset, som sprids med fästingar, kan orsaka inflammation i hjärnan eller i hjärnhinnorna och förlamning. Det förekommer även dödsfall.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


I Östergötland har smittan blivit allt vanligare de senaste åren. Därför tar nu Region Östergötland aktivt ställning för vaccination genom att rekommendera personer som vistas mycket i naturen att vaccinera sig. 

Men trots de allvarliga risker som smittan innebär finns i dagsläget inga planer på att subventionera vaccination mot viruset.

Dyrt för barnfamiljer

Den som vill vaccinera sig får själv bekosta de tre doser som krävs för fullt skydd och som i Norrköping innebär en kostnad på cirka 1 000 kronor per person. Dyra utlägg för en familj som gillar att vistas i skog och mark och som därmed tillhör riskgruppen. 

Christoffer Bernsköld (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland tycker ändå att det är rimligt att den enskilde står för kostnaden av TBE-vaccination. Statliga subventioner anser han ska gå till det som bedöms medföra minskade risker och kostnader för samhället som helhet.

– När man reser utomlands så rekommenderar ju också samhället i form av folkhälsomyndigheten eller sjukvården att man tar vissa typer av vacciner. Och då handlar det mer om att man ska skydda sin egen hälsa och det tycker jag är rimligt att man betalar själv, säger han.

Du tycker inte att det kan bli en klassfråga om en har råd att vaccinera sig eller inte?

– Det finns ju alltid en risk för att utfallet blir olika eftersom alla människor har olika ekonomiska förutsättningar. Vi har ju ansvar för att fördela de skattepengar vi har och se till att de kommer de flesta till del på ett bra sätt och se till att de med störst behov får vård och företräde och vaccination enligt den typen av princip. Då tycker jag också att det är rimligt att man om man löper väldigt stor risk och har väldigt mycket fästingar i det området där man bor, själv får göra den avvägningen i hur stor risk man är beredd att ta i förhållande till de ekonomiska resurser man har, säger Christoffer Bernsköld.

Kritisk till regionala subventioner

Marie Morell (M), andre vice ordförande i regionstyrelsen, säger att frågan om huruvida vaccin mot TBE borde subventioneras eller inte hittills inte har varit uppe i partiet och att hon inte har någon åsikt om det i nuläget. Men om det ska subventioneras bör det tas beslut om det på nationell nivå tycker hon.

– Det skulle kunna vara en fråga att lyfta in i de andra frågorna om vaccin. Men det är inget man ska massvaccinera hela befolkningen mot om jag har förstått det rätt, säger hon.

Att några landsting skulle gå före och subventionera är hon kritisk till.

– Det blir knepigt eftersom man kan söka vård var man vill i dag. Därför bör beslut tas på nationell nivå, säger Marie Morell.

Vaccination mot TBE

Du kan vaccinera dig mot TBE på flera vårdcentraler och även på privata vaccinationskliniker i Norrköping. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser och kostar totalt cirka 1 000 kronor, oberoende om du vaccinerar dig på privat klinik eller vårdcentral.

För att behålla skyddet rekommenderas en fjärde dos efter tre år. Därefter bör vaccinet fyllas på var femte år. Personer över 60 år följer ett särskilt vaccinationsschema. Barn kan vaccineras mot TBE från och med ett års ålder.