Inrikes.

2017-03-10 05:06

"Tänker kommunen på konsekvenserna?"

Tillsammans med två andra kommuner hade Norrköping flest ansökningar om barnvräkningar i landet 2016. Men bara en avhysning där det fanns barn inblandade verkställdes.

– Det visar att Norrköping är en socioekonomiskt utsatt stad, men också att kommunen har lyckats med vräkningsförebyggande insatser, säger Kenneth Edström, enhetschef för kommunens bostadssamordning.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– 2002 genomfördes 30 vräkningar av barnfamiljer, så visst har det skett en förändring, säger Kenneth Edström.

Vräkningsförebyggande insatser

Sedan 2004 har bostadssamordningen arbetat med vräkningsförebyggande insatser. Bland annat genom samverkan med kommunens myndighetsutövande nämnder, fastighetsägare och kronofogden. Något som har gett resultat. Men så länge det inte finns tillräckligt med bostäder, kommer antalet hemlösa barn att fortsätta att stiga, menar Kenneth Edström.

Enligt det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder är kötiden för en lägenhet i Norrköping just nu fyra år. För de privata värdarna ser det ungefär likadant ut.

– De flesta bostadslösa familjer har inga problem, mer än att de inte kommer in på bostadsmarknaden, säger han.

Byggas fler bostäder

För att komma tillrätta med barnhemlösheten behöver det byggas fler bostäder, anser Yvonne Thilander, socialdirektör på Norrköpings kommun. 

– Kommunen bygger redan. Men även om det byggs 1 000 lägenheter om året räcker det inte, eftersom staden växer så mycket.

Barnombudsman

Stephan Andersson är barnombudsman i Norrköping. Han tycker att kommunen gör det lätt för sig när de skyller på bostadsbristen. 

– Det är illa – 200 hemlösa barn är väldigt många. Att skylla på bostadsbristen, och säga att fler lägenheter är enda lösningen känns klent – det är inte okej, säger han.

Enligt Stephan Andersson bör kommunen arbeta mer aktivt för att förebygga barnhemlöshet.

– Allt tyder på att barnkonventionen blir lag nästa år. Frågan är – har kommunen börjat tänka på vilka konsekvenser barnhemlösheten kan få? Om inte tycker jag att det är något kommunen borde göra, säger han.