Inrikes.

2017-05-26 05:24
Att få fler att ta cykeln till jobbet är ett av målen i Region Östergötlands cykelstrategi. ”I Östergötland har 40 procent mindre än fem kilometer till sitt jobb.” säger Eleonor Mörk, strateg för infrastruktur inom region Östergötland.  Bild: Lisa Karlsson
Att få fler att ta cykeln till jobbet är ett av målen i Region Östergötlands cykelstrategi. ”I Östergötland har 40 procent mindre än fem kilometer till sitt jobb.” säger Eleonor Mörk, strateg för infrastruktur inom region Östergötland.

Stor potential för ökad cykling

Region Östergötland har för första gången tagit fram en cykelstrategi. Också de ser till säkerheten, men framför allt har de tittat på hur cykelbanor används, var de saknas och hur cykelbanor mellan orter och kommuner kan bindas samman.  

– Vår strategi handlar bland annat om att sprida kunskaper inom regionen och mellan kommuner om var människor vill cykla, och vad som är så bra med att cykla. Det är ju väldigt viktigt för hälsan till exempel, berättar Eleonor Mörk, strateg för infrastruktur inom region Östergötland. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 Infrastrukturen är en viktig del för att få fler att använda cykeln och ge mer utrymme till cyklister. I sin strategi har Region Östergötland därför även kartlagt hur långt människor har till sina arbeten. 

– I Östergötland har 40 procent mindre än fem kilometer till sitt jobb och där skulle man kunna främja för arbetsresor på sådana sträckor genom att förbättra infrastruktur. Även infrastrukturen till skola och till knutpunkter för kollektivtrafik skulle kunna förbättras, säger Eleonor Mörk.

Hon menar att det finns en större potential än den som utnyttjas sett till just avstånd – med tanke på att avståndet är en mycket viktig faktor för många i valet av färdmedel. 

Underhåll viktigt för att minska olyckor

När det kommer till säkerhetsaspekten har regionen tagit fram en del olycksstatistik, men det är inget som har detaljstuderats, även om regionen arbetar en del med att sprida kunskap om var olyckor sker och hur de kan förebyggas.

 – Vi vet till exempel att ju fler cyklister du har desto mindre är risken för olyckor för då syns cyklister mer i den miljön, så det finns en positiv faktor med att vi blir fler cyklister. Dels för att man anpassar sig mer efter cyklisterna då, men också för att det leder till mer åtgärder för cykling, säger Eleonor Mörk.

 De flesta allvarliga cykelolyckor är singelolyckor. 

– Så underhåll av cykelbanor är viktigt för att minska olyckor, säger Eleonor Mörk.

 Hon menar dock att hälsoaspekten totalt sett när det handlar om cykling överväger risken för olycka och att även bidraget till miljön är en viktig faktor för att välja cykel som färdmedel.