Inrikes.

2016-08-19 06:01
 • Skolstart – men på många skolor är det osäkert hur man ska lösa den stora bristen på lärare. Bild: TT (montage)
  Skolstart – men på många skolor är det osäkert hur man ska lösa den stora bristen på lärare.
 • Svärtingehus skola hade en tuff utmaning inför skolstarten, med 17 vakanta tjänster att tillsätta. "Men det har gått bra. Vi har en kvar, men vi har stort hopp om att kunna lösa den också", säger Lena Rödin, rektor.
  Svärtingehus skola hade en tuff utmaning inför skolstarten, med 17 vakanta tjänster att tillsätta. "Men det har gått bra. Vi har en kvar, men vi har stort hopp om att kunna lösa den också", säger Lena Rödin, rektor.
 • På Borgsmoskolan har man lyckats tillsätta alla ­lediga tjänster. Alla lärare är dock inte behöriga. ”Det har varit mycket tuffare att rekrytera i år än tidigare, säger Hans Sandberg, rektor.  Bild: Anna Mi skoog
  På Borgsmoskolan har man lyckats tillsätta alla ­lediga tjänster. Alla lärare är dock inte behöriga. ”Det har varit mycket tuffare att rekrytera i år än tidigare, säger Hans Sandberg, rektor. 

Stor brist på behöriga lärare i Norrköping

Ett nytt läsår har startat för eleverna i Norrköping. Men inte alla lärartjänster har kunnat tillsättas innan terminen började.

– Lärarbristen är påtaglig, så är det, säger Mats Olsson, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

I går, torsdag, startade skolorna för höstterminen i Norrköpings kommun. Men liksom på många andra håll i landet har det varit stora problem för skolorna att hitta behöriga lärare.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Det är ett fåtal tjänster som ännu inte är lösta, säger Mats Olsson.

Och många tjänster har fått tillsättas med icke behöriga lärare.

– Det är ett ansträngt läge, konstaterar han.

En åtgärd som kommunen vidtog när man såg att de behöriga lärarna inte skulle räcka till var att gå ut med förfrågan till pensionerade lärare om de kunde tänka sig att komma tillbaka och jobba.

– Vi har haft tio personer som har anmält intresse direkt hit till förvaltningen, säger han.

De gick också ut i samarbete med Arbetsförmedlingen och frågade personer utan lärarerfarenhet om de var intresserade av att pröva på arbete inom skolan.

– Målsättningen med den aktiviteten var tudelad. Det ena var att vi hoppades hitta lärare redan till hösten. Det andra var att vi ville väcka intresse hos fler att välja läraryrket, säger han.

Han pekar på flera faktorer bakom lärarbristen i Norrköping.

– Vi är inne i en expansion som är större än på väldigt många år. Norrköping växer så det knakar. Så vi måste utvidga verksamheten, inte bara ersätta de lärare som går i pension, förklarar han.

Stor inflyttning

Norrköping har en stor inflyttning från andra kommuner, barnafödandet är stort, och också flyktingmottagandet.

– När volymerna ökar så dramatiskt blir det en ansträngning i rekryteringsarbetet, säger han.

Löneläget är också en faktor som påverkar.

– Vi har haft en prioritering på lärargrupper inom skolan i Norrköping. Men i den mån vi lyckats höja våra löner har andra gjort samma sak. Så vi har ändå inte förbättrat våra konkurrensmöjligheter, konstaterar han.

Summering av lärare

Exakt hur många behöriga lärare som saknas för höstterminen ska man göra en summering av under nästa vecka.

– Men vad vi vet är att vi haft svårt att få förskollärare. Förskolan har cirka 75 tjänster som blivit tillsatta med annan kompetens än utbildade förskollärare. Det kan vara personer som är välutbildade i övrigt, men som saknar förskollärarlegitimation, förklarar han.

I gymnasieskolan har lärarbristen däremot inte varit något större problem.

– Men än så länge märks heller inte volymökningen särskilt mycket där, säger han.

Problemen med att hitta behöriga lärare kan innebära att lärartätheten i skolan påverkas, eftersom man tvingas göra förändringar ute i organisationerna för att lösa tomrummen.

– Det innebär troligen också att man tappar i kompetensnivå totalt sett, när andelen behöriga lärare minskar. Det är något som skulle kunna få effekt på sikt, men knappast under läsåret, tror Mats Olsson.

Ett problem är att det endast är behöriga lärare som får sätta betyg. Det riskerar att bli en betungande arbetsbörda.

– Men vi ska inleda ett arbete där vi ska låta lärarassistenter få komma in i skolan och ta över en del av de arbetsuppgifter som lärarna kan lämna ifrån sig, för att minska deras arbetsbörda, säger han.

Läs vidare på nästa sida: Bemanningsföretag