Inrikes.

2017-05-12 06:04

Stor bredd av frågor i motionerna

Fler solpaneler i stan, övervakningskameror i skolorna och att gå med i ett antirasistiskt nätverk. Det är innehållet i några av de motioner som har fått bifall i fullmäktige.

Det parti som har lämnat flest motioner per ledamot i fullmäktige är Feministiskt initiativ. Partiet har endast en ledamot, Sandra Isaksson, och har skrivit 12 motioner. De handlar om jämställdhet, hbtq-frågor och om vegetarisk kost i kommunens verksamheter. Frågor som Sandra Isaksson tycker speglar partiet och vad det står för. 

– Och det har uppenbarligen funnits ett behov av att lyfta de här frågorna även på kommunal nivå, säger hon. 

Konkret avtryck

Den motion hon själv ser som viktigast är den som handlade om att införa vegetarisk kost i samtliga av kommunens verksamheter. En motion som fick avslag. 

– Jag tror att det kan göra ett så konkret avtryck i ungas framtida liv att de får en varierad och positiv bild av vegetarisk mat som något helt naturligt. Att det kan föra med sig ett annat beteendemönster för dem som gått i skolan här. Det är även en viktig miljöaspekt och ett ställningstagande att vi tar det på allvar och att vegetarisk mat inte är konstigt och avvikande, säger hon. 

Motioner från Fi som däremot har gått igenom är bland annat en om att kommunen ska gå med i det antirasistiska europeiska nätverket ECCAR och ett förslag om att införa ett till alternativ utöver man och kvinna i alternativen för kön i kommunens enkäter. 

Laddstolpar till elbilar

Andra motioner från övriga partier har bland annat handlat om att fixa fler laddstolpar till elbilar på parkeringsplatser och i parkeringshus, en ny modell för livsmedelstillsyn i kommunen och bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Det har också motionerats om en reglering av användandet av slöja i skolan, musikunderhållning på äldreboenden och om att ge Norrköpings invånare tillgång till en bilpool. 

Så styrs Norrköpings kommun

• Under mandatperioden 2014–2018 styrs kommunen av den så kallade kvartetten: ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

• Partier i opposition är Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna.

Mandatfördelning

• Kommunfullmäktige i Norrköping har 85 ledamöter. 40 procent av ledamöterna är kvinnor och 60 procent är män. 

• Socialdemokraterna har 29 ledamöter, Moderaterna 21, Sverigedemokraterna 10, Liberalerna 6, Miljöpartiet 5, Vänsterpartiet 5, Centerpartiet 4, Kristdemokraterna 4, Feministiskt initiativ 1. 

Antal motioner i kommunfullmäktige hittills under mandatperioden

• Moderaterna: 30 motioner/21 ledamöter

• Vänsterpartiet: 28 motioner/5 ledamöter

• Miljöpartiet: 16 motioner/ 5 ledamöter

• Feministiskt initiativ: 12 motioner/ 1 ledamot

• Sverigedemokraterna: 10 motioner/ 10 ledamöter

De har motionerat mest hittills under mandatperioden

• Sophia Jarl, oppositionsråd (M) 24 motioner

• Mona Olsson, oppositionsråd (V) 17 motioner

• Mia Sköld, oppositionsråd (Mp) 15 motioner