Inrikes.

2017-05-26 05:47
  • Cykelbanornas beläggning och skyltning är  på väg att ses över i Norrköping, ett led  i att göra dem säkrare och få fler att cykla.  Bild: Lisa Karlsson
    Cykelbanornas beläggning och skyltning är på väg att ses över i Norrköping, ett led i att göra dem säkrare och få fler att cykla. 
  • Packhusrondellen i Norrköping är en av de platser som kommunen kommer att se över för att göra säkrare för cyklister.   Bild: Lisa Karlsson
    Packhusrondellen i Norrköping är en av de platser som kommunen kommer att se över för att göra säkrare för cyklister. 

Så ska cykelturerna i stan bli säkrare

Flera allvarliga cykelolyckor har skett i Norrköping de senaste veckorna. Samtidigt har regeringen presenterat en strategi för ökat cyklande. Nu arbetas det för att göra de lokala cykelbanorna både fler och säkrare.

I början av maj omkom en 65-årig cyklist till följd av skadorna hon hade fått efter en krock med en bil i rondellen på Finspångsvägen i Norrköping. Dagen innan kördes en 10-årig flicka på av en bilist i samma rondell. Hon uppges ha klarat sig med lindriga skador.  


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 I genomsnitt dör 25 cyklister om året i trafiken i Sverige, enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping. En färsk studie som de har gjort, där 271 dödsolyckor analyserats, visar att en av de vanligaste dödsorsakerna är krock med bil i korsning och att två tredjedelar av de omkomna är män över 40 år. Inte sällan är alkohol och mörker bidragande faktorer till dödsolyckorna och de flesta av de omkomna bar inte cykelhjälm.

”Kommunen jobbar för ökad säkerhet”

Resultaten från studien visar även att förbättringar av cyklisters synlighet, sampel med trafikanter, förbättringar av infrastruktur och fordon, samt användning av cykelhjälm är de åtgärder det främst bör satsas på för att öka cyklisternas säkerhet. Viktiga faktorer att ha i bakhuvudet när regeringens nya cykelstrategi, med syfte att både öka och göra cyklingen säkrare, ska genomföras.

När det nu jobbas för att förbättra och utöka cykelnätet i Norrköping är säkerheten en viktig fråga. 

– Kommunen jobbar för ökad säkerhet genom att bygga ut cykelnätet på ställen där det i dag saknas cykelväg vilket därmed försämrar trafiksäkerheten. Vi tittar även på hur vi kan bygga om korsningspunkter och cykelpassager som är olycksdrabbade, säger Erica Andersson på tekniska kontoret i Norrköping. 

Förbättra flera aspekter

Just nu arbetas det till exempel med att bygga om och förbättra cykelpassagerna vid Packhusrondellen, som har varit olycksdrabbade. 

– När vi bygger nytt eller bygger om så görs det för att förbättra flera aspekter så som framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Till exempel byggs det en ny cykelväg längs med Stockholmsvägen, från Kromgatan ner till Järngatan. I just Ingelsta är vissa gång- och cykelkopplingar bristfälliga och det nya stråket ser vi redan användas fastän det inte ens är klart, säger Erica Andersson. 

På vissa platser där kommunen har sett ett behov av att tydliggöra att bilister måste vara extra vaksamma på korsande cykeltrafik har de förstärkt med skyltning. Ett exempel är vid den nya rondellen intill sjukhusets personalparkering. 

Upphandling för ny cykelvägvisning

Det pågår även ett arbete i det befintliga cykelnätet för att förbättra beläggningen på stråk vad gäller bland annat hål och ojämnheter, för att på så sätt minska risken för olyckor. 

– Vi håller även på med upphandling för ny cykelvägvisning på huvudcykelnätet i Norrköping, för att förbättra orienterbarheten och tydliggöra var man som cyklist ska vara. Utöver detta pågår planering för var det behövs nya cykelvägar och planskildheter för cyklister, säger Erica Andersson.