Inrikes.

2017-02-24 06:31

Rektorn: Vårt mål var att få eleven att vistas i skolmiljö

Navestadsskolans rektor Johanna Fornasari håller inte med om att Johannes har lämnats åt sitt öde. 

"Det har hela tiden funnits en åtgärdsplan för honom", säger hon. 

Navestadsskolans rektor Johanna Fornasari förstår inte vad de anställda menar när de säger att det inte har funnits en planering för 15-åriga Johannes. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– En åtgärdsplan har alltid funnits, sedan har vissa omständigheter gjort att den har reviderats, säger hon. 

Enligt Johanna Fornasari gjordes det tidigt en pedagogisk kartläggning där man tittade på Johannes behov utifrån läroplan och kunskapskrav. 

– Det mål vi hade var att få eleven att vistas i skolmiljö. Eftersom han inte kunde vara i skolan under hösten, hade han i stället undervisning i annan lokal, säger hon. 

Om beslutet om anpassad studiegång har föregåtts av ett åtgärdsprogram är oklart. Det framkommer inte heller om några särskilda stödåtgärder har företagits innan beslutet fattades. I stället verkar beslutet vara grundat på att skapa studiero för Johannes och hans klasskamrater. 

Varför det tog halva terminen innan han fick läromedel och uppgifter av ämneslärarna kan Johanna Fornasari inte svara på. 

– Målet har varit närvaro och motivation. Att han ska delta i undervisningen, och vara delaktig med andra elever. 

– Och det målet tycker jag att vi har nått. Det går jättebra för honom nu, han kommer till skolan varje dag, och deltar i undervisningen, säger Johanna Fornasari.

Enligt Birgitta Larsson, barn- och ungdomschef, är det viktigt att skolan aldrig ger upp. 

– Det är rektors ansvar att utreda elevens behov och att säkerställa att det upprättas ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska utvärderas regelbundet och om åtgärderna inte fungerar måste man göra förändringar i insatserna.

– Vi har ett tydligt uppdrag, vi måste alltid jobba med varje enskild elev och  får aldrig ge upp.