Inrikes.

2017-09-22 06:00
  • På Ebersteinska gymnasiet välkomnas den politiska debatten så väl som samtal mellan elever och representanter från politiska partier.  Bilder: Lisa Karlsson och Jessica Gow
    På Ebersteinska gymnasiet välkomnas den politiska debatten så väl som samtal mellan elever och representanter från politiska partier.

Rektorerna avgör vilka partier som släpps in i skolan

I ett nytt lagförslag föreslår regeringen att rektorerna ska kunna begränsa besök av politiska partier i skolan till de partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige, landstings- eller regionfullmäktige eller Europaparlamentet. I Norrköping välkomnas förslaget.

 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Enligt det nya lagförslaget ska den enskilde rektorn även kunna göra ett annat urval förutsatt att det görs på objektiva grunder. Skolan får dock inte utesluta ett politiskt parti enbart för att det har åsikter som uppfattas som odemokratiska. Tanken är att de nya reglerna ska börja tillämpas under våren 2018.

Redan i dag begränsar de flesta gymnasieskolor i Norrköping besök av politiska partier. På den fristående gymnasieskolan Fria läroverken bjuds representanter från politiska partier in vid ett enskilt tillfälle inför varje riksdagsval.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Det sker i samband med en paneldebatt med representanter från riksdagspartierna, berättar Espen Surén, rektor vid Fria läroverken.

Vid övriga tillfällen tackar skolan nej till politikerbesök med hänvisning till att de inte vill att de politiska partierna ska verka i skolan, utan medverka när skolan anser att det passar.

Välkomnar tydligare regler

Även om det nya lagförslaget inte innebär några större skillnader mot hur Fria läroverken redan arbetar, tycker Espen Surén att det är bra att reglerna kring besök av politiska partier i skolan tydliggörs. Han får medhåll av Anders Palmgren, gymnasiechef vid de kommunala skolorna Hagagymnasiet och Ebersteinska gymnasiet, som även han välkomnar ett förtydligande av regelverket.

På de båda skolorna där Anders Palmgren är chef tas det emot besök av politiska partier.

– Vi har ett demokratiuppdrag. Unga ska få träffa politiker och partier. Å andra sidan ska det också finnas objektiv information som ingår i den vanliga undervisningen, säger han.

Planerar större debatt

Inför riksdagsvalet kommer det att arrangeras bokbord med representanter från riksdagspartier, kommun eller landsting på Hagagymnasiet. Det ger eleverna möjlighet att sälla frågor till de partier som de är intresserade av, menar Anders Palmgren.

– Dessutom planerar vi en större debatt med representanter från politiska partier. Till den bjuder vi in riksdagspartierna, säger Anders Palmgren.

Han beskriver intresset och det politiska engagemanget från eleverna och elevkåren som starkt och är glad att eleverna vill vara med och arrangera debatter.

– Det finns så klart de som inte alls bryr sig också, men desto viktigare är det då att arrangera en debatt och bokbord. Det är värdefullt för eleverna att kunna få bolla sina idéer i det lilla samtalet också. Samtidigt är skolan ingen allmän plats så gäller att hitta en balans, säger Anders Palmgren.

Säger nej till alla besök

På friskolan Kunskapsgymnasiet, där Dennis Platin är rektor, har de valt att göra tvärt om. De har tackat nej till besök av samtliga partier och kommer heller inte att bjuda in representanter till någon debatt.

– Det är en svår fråga som lever hela tiden. Vi har inte politiska partier inne på skolan som pratar om de bitarna då vi vill fokusera på undervisning. Dessutom är alla delar av våra lokaler undervisningsytor som används för undervisning hela tiden, säger han.

Flera politiska partier har haft önskemål om att få dela ut information på Kunskapsgymnasiet, men det har skolan sagt nej till.

– Jag tänker att samhällslärarna tar upp de här delarna i undervisningen, vi jobbar ju efter läroplanen, säger Dennis Platin.

Läs vidare på nästa sida: Enkät