Inrikes.

2017-03-24 05:34
Man kan aldrig se våra äldre som varor på en marknad, menar oppositionsrådet Mona Olsson (V).  Bild: Fredrik Sandberg/TT
Man kan aldrig se våra äldre som varor på en marknad, menar oppositionsrådet Mona Olsson (V).

”Privatisering av hemtjänsten kommer inte förbättra läget”

”Hemtjänstpersonalen är den mest ansträngda inom omsorgen i Norrköping. Det är ingen ursäkt, men jag tror att det är en förklaring till de äldres missnöje med hemtjänsten”, säger oppositionsrådet Mona Olsson (V), som är ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Även nämndens ordförande, Eva-Britt Sjöberg (KD) tror att bristen på personal är en av orsakerna till den låga rankningen för Norrköpings hemtjänst i Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Frågor som kontinuitet är en ständig utmaning som vi inte är nöjda med hur det är i dag. Är det alltför många olika personer som kommer hem till den enskilde så hinner man inte bygga upp tillräckligt förtroende och många nya ansikten skapar lätt otrygghet. Vi behöver också mer personal med relevant utbildning. Det är också en stor utmaning utifrån att så få personer utbildar sig för att arbeta inom vård och omsorg, säger Eva-Britt Sjöberg.

Hon hoppas att läget kommer att förbättras när hemtjänsten så småningom upphandlas. 

– Jag förväntar mig att ett ökat utbud av utförare ska påverka kvalitén positivt utifrån att just mindre företag har stora förutsättningar till lyhördhet för den enskilde och kontinuitet. Det ger också fler arbetsgivare att välja på och det sätter press på oss att vässa oss även ur arbetsgivarperspektivet, säger Eva-Britt Sjöberg.

”Vi sänker inte kraven”

Mona Olsson, å sin sida, tror inte att situationen kommer att förbättras när hemtjänsten upphandlas – tvärtom. 

– Då kommer även kravet på utbildad personal att sänkas från 100 till 65 procent. Det skickar signaler att här behöver vi inte utbildad personal. Det är inte bra. Vårdpersonalen borde få bättre stöd och mer resurser i stället, tycker Mona Olsson. 

Eva-Britt Sjöberg är av annan åsikt.

– Vi sänker inte kraven! Vi har tagit beslut utifrån hur verkligheten ser ut och ställer samtidigt krav på alla utförare att redovisa hur de arbetar med att öka andelen personal med formell utbildning med mål 100 procent, säger hon. 

Mona Olsson tycker att det finns andra vägar att gå. 

– Förra året fick kommunen ett överskott i budgeten. När vi beslutar om vad det ska gå till så borde det även läggas på fler händer inom vården, säger hon. 

Vill ha hemtjänsten i kommunal regi

Även om beslutet att upphandla privat hemtjänst redan är fattat av kommunfullmäktige så är detaljerna kring hur det ska ske inte klara ännu. 

– Vänsterpartiet ser helst att hemtjänsten förblir i kommunal regi för att hålla ihop bättre och så kan vi satsa mer, släpper vi till privat regi har vi inte längre kontroll. Jag är rädd för att det inte blir bra. Och vi måste även tänka på personalen. Vad gör vi med övertaligheten om personal inte tas över av de privata företagen? säger hon. 

– Man kan aldrig se våra äldre som varor på en marknad. Aldrig införa konsumentperspektivet. Vi är alla medborgare i Norrköpings kommun.