Inrikes.

2017-03-03 05:38
 • "Lagändringen i somras fick oss att slå av på takten. Men nu har vårt bygggäng fått i uppdrag att se över vilka ytterligare hyresfastigheter som ska få solel", säger Roger Sjögren, vd på HSB Östra. Bild: Johan Ekfeldt
  "Lagändringen i somras fick oss att slå av på takten. Men nu har vårt bygggäng fått i uppdrag att se över vilka ytterligare hyresfastigheter som ska få solel", säger Roger Sjögren, vd på HSB Östra. 
 • Niklas Sjöholm, energiprojektledare på Hyresbostäder. Bild: Johan Ekfeldt
  Niklas Sjöholm, energiprojektledare på Hyresbostäder. 
 • Solceller lär bli vanligare på Norrköpings tak framöver, när regeringen nu backar om den hårt kritiserade skatten på egenproducerad solel. Bild: Johan Ekfeldt
  Solceller lär bli vanligare på Norrköpings tak framöver, när regeringen nu backar om den hårt kritiserade skatten på egenproducerad solel. 

Nu vågar de satsa på solel igen

Regeringen tar bort den kritiserade skatten på solenergi som har hämmat bostadsföretagens satsningar på solel. Vi har kollat med några av Norrköpings största hyresvärdar och det lär bli många fler solpaneler på Norrköpings tak framöver.

Den 16 februari godkände lagrådet regeringens förslag om att kraftigt sänka skatten på solel som infördes 2016. Det betyder att många bostadsföretag nu vågar fortsätta satsa på solpaneler.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det kommer att ingå som en naturlig del i våra årliga investeringar, jag kan tänka mig att det blir en ny anläggning per år, säger Niklas Sjöholm som är energiprojektledare på kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder, som har 9 500 lägenheter och drygt 600 lokaler i Norrköping.

– Utgångspunkten är ju en helt annan än tidigare, när vi nu vet att skatten försvinner. Våra satsningar stannade av när det helt plötsligt kom en skatt som gjorde att egen solenergi inte blev så lönsamt, fortsätter han. 

Bakgrunden är denna. I somras införde regeringen en ny regel som innebär att företag och organisationer måste betala en energiskatt på egenanvändning av el från egna solcellsanläggningar om anläggningarna har en total effekt över 255 kilowatt. Skatten är 29,2 procent.

Massiv kritik

Kritiken blev massiv. Man sade att skatten skulle hämma de satsningar på solel som inte minst många fastighetsföretag redan hade påbörjat. Regeringen hänvisade till EU-regler men backade och började under hösten arbeta på att häva skatten igen.

Att lagrådet nu har godkänt förslaget innebär att det är juridiskt korrekt och kan passera riksdagen – där det inte lär möta något större motstånd – och börja gälla från den 1 juli i år. Skatten sänks till en halv procent med målet att den ska avskaffas helt längre fram.

"Solel är inga konstigheter"

Hyresbostäder i Norrköping har solcellsanläggningar på Importgatan, Ljuragatan och Fotbollsgatan, och nu vågar de tänka framåt igen när det gäller solenergi.

– Vi får se var vi ska fortsätta. Anläggningarna på Ljuragatan producerar jättebra och där finns flera likadana hus som det vore naturligt att gå vidare med. Och Ringdansen har stora, platta tak som är väldigt bra för solel. För oss är det viktigt att visa att vi är med när det gäller förnybar el. Och solenergi är inga konstigheter, det är enklare gjort än sagt, säger Niklas Sjöholm.

Också på HSB Östra kan man nu dra en lättnadens suck. Vd Roger Sjögren framhåller att frågan nu inte är om man ska satsa på solceller utan hur.

– Lagändringen i somras fick oss att slå av på takten. Men nu har vårt bygg-gäng fått i uppdrag att se över vilka ytterligare hyresfastigheter som ska få solelsanläggningar, säger Roger Sjögren.

HSB Östra har redan solceller på kvarteret Majelden i Oxelbergen. Och ena fasaden på höghuset som huvudkontoret inryms i är klädd med solpaneler, väl synliga, vilka står för 90 procent av husets fastighetsel. Två av HSB Östras bostadsrättsföreningar har också anläggningar för solel, och fler är nu på gång.

– Intresset är stort i bostadsrättsföreningarna. Vi sitter med i deras styrelser och på nästan varje möte kommer det frågor om energi, berättar Roger Sjögren.

Andra bolag ser över famtida satsningar

Även Roger Sjögren talar om symbolvärdet av att satsa på denna förnybara energiform. Det är viktigt att visa att man håller sig framme på området.

– Absolut. Det var därför vi satte upp på kontoret det första vi gjorde, säger han.

Även andra bostadsbolag som ETC Norrköping har haft kontakt med meddelar att de nu ser över vilka framtida satsningar på solel de kan göra.

Östgötaporten har 2 300 lägenheter och ett antal lokaler i Norrköping. ”Vi har lite solenergi redan i dag, men har planer på att utöka den delen och byta ut till effektivare paneler” skriver regionchef David Lood i ett mejl.

Kommer fortsätta med satsningen

Lundbergs hör med sina 1 600 lägenheter också till Norrköpings större bostadsbolag. Enligt företaget köper de sedan den 1 januari 2016 enbart vindkraftsproducerad el, men de har också en 1 100 kvadratmeter stor solcellsanläggning på varuhuset Lindens tak sedan i våras.

Nybyggnadsprojekt

Satsningen på solel kommer Lundbergs fortsätta med, enligt Roger Ekström som är chef för kommunikation och hållbarhet.

– Vi kommer att titta på vilka nybyggnadsprojekt vi kan stärka upp med solceller framöver. Nu tittar vi framför allt på de nya husen i Kvarnbacken vid industrilandskapet, säger Roger Ekström.

Skatt och bidrag

Den 1 juli 2016 infördes en skatt på företags och organisationers användning av egenproducerad solenergi där anläggningens effekt överstiger 255 kilowatt. Anledningen var enligt regeringen att de bedömde att EU:s regler om statsbidrag krävde det.

Villaägare och mindre fastighetsägare berörs inte utan framför allt större aktörer som kommunala bostadsbolag, större privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Efter massiv kritik från olika håll backade regeringen om skatten och kommer nu med nya regler som ska gälla från den 1 juli 2017. Småproducenter av egen solenergi (under 255 kilowatt) blir fortsatt skattebefriade. Företag och organisationer som har flera anläggningar med en sammanlagd effekt över 255 kilowatt får sänkt skatt från 29,2 procent till 0,5 procent.

Företag och privatpersoner kan söka pengar hos länsstyrelsen när man ska sätta upp en solcellsanläggning. Stödet uppgår till högst 30 procent av kostnaderna för företag och 20 procent för privatpersoner. Anläggningen måste vara nätansluten. Stödet kan inte kombineras med Rot-avdrag eller annat stöd.