Inrikes.

2017-03-24 05:31
Att flera har svarat att de ”ganska ofta” blir  bra bemötta är ett dåligt betyg för hemtjänsten tycker Socialstyrelsens utredare Karl Brandstedt. ”Har jag det så hemma då skiljer jag mig.” säger han.  Bild: Jessica Gow/TT
Att flera har svarat att de ”ganska ofta” blir bra bemötta är ett dåligt betyg för hemtjänsten tycker Socialstyrelsens utredare Karl Brandstedt. ”Har jag det så hemma då skiljer jag mig.” säger han.

Norrköpings hemtjänst får dåligt betyg i ny rapport

Många av de äldre som vårdas inom hemtjänsten i Norrköping är missnöjda med bemötandet, förtroendet och tryggheten. Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre som kom förra veckan. 

I helhetsbedömningen rankas Norrköpings hemtjänst i rapporten på plats 247 av 289. På kommunens särskilda boenden är de äldre mer nöjda, här hamnar vården i sin helhet på plats 80 av 262. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Denna rapport är riktad till övergripande ledning och styrning i kommunen. När vi tar fram den använder vi en rad olika datakällor, bland annat patientregister, läkemedelsregister och en jättestor enkätundersökning. Det gör att rapporten ger en helhetsbild av vård och omsorg, säger Karl Brandstedt utredare vid Socialstyrelsen. 

Trygghetsfråga

Enkätundersökningen gällande hemtjänsten innehåller bland annat frågorna ”Tycker du att personalen bemöter dig på ett bra sätt?” ”Har du förtroende för personalen?” och ”Känner du dig trygg?”. 

– De äldre ska alltid känna sig bra bemötta. Att de svarar ”ganska ofta bra bemött” är inte bra, jag menar har jag det så hemma då skiljer jag mig. Förtroendet, där frågar man efter förtroendet för alla eller flertalet av personalen och det tycker jag är lite skillnad, för det är ju inte de äldre som anställer personalen. Trygghetsfrågan bygger på socialtjänstlagen där det står att man alltid ska vara trygg, säger Karl Brandstedt. 

Eftersom det i enkätundersökningen är enkelt för kommunerna att se vilka områden de behöver förbättra och på vilka enheter de behöver jobba mer, är det meningen att nämnderna i kommunen ska uppdra åt ansvariga chefer och personal att arbeta för att förbättra dessa områden. 

Högre lön för undersköterskor

I Norrköping har kommunfullmäktige beslutat att gå från en helt kommunal hemtjänst till att upphandla delar av hemtjänsten. Det föreslås även att kompetenskraven ska sänkas från 100 procent till minst 65 procent utbildad personal inom hemtjänsten. Men Karl Brandstedt är inte säker på att kompetenskraven spelar en avgörande roll vad gäller de äldres uppfattning av bemötande och trygghet. Han tror att personalens kompetensnivå framför allt spelar roll inom hemsjukvården. I de delar av vården där mediciner delas ut och sprutor för diabetes eller liknande ges. 

– Däremot borde ansvariga ta sig en närmare titt på den långa lista av arbetsuppgifter som undersköterskorna har och jämföra den med lönen. Jag kan tycka att om man pratar om att höja lönen för lärare, biståndsarbetare och socialarbetare, så bör man föra samma resonemang om undersköterskor, säger Karl Brandstedt. 

Tio eller fler läkemedel

Just användningen av läkemedel är något han tycker bör lyftas fram inom omsorgsvården. Här ligger Norrköping i mittenskiktet. 

– Nästan 20 procent av alla äldre i hemtjänsten i Norrköping har tio eller fler läkemedel och i särskilt boende är siffran 26,5 procent. Det kan vara allt från Alvedon till lugnande medel som Stesolid och därför är det ju viktigt att kommunerna analyserar de
enskildas medicinanvändning, säger Karl Brandstedt och tillägger: 

– När man tar tio eller fler mediciner så kan det leda till biverkningar som oro, förvärrad demens eller fallskador till exempel.