Inrikes.

2017-12-22 06:00

Norrköping extra sårbart för livsfarliga transporter

Det blev en dramatisk natt för räddningstjänsten i Norrköping den 14 juli i år. En last med akrylsyra hade hettats upp till en kritisk gräns. Risken var akut för en våldsam explosion som kunde ha fått förödande konsekvenser för byggnader och människor i en radie på 800 meter.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Ett stort område spärrades av vid Trinseos anläggning på Händelö. Och ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) skickades ut. Experter på akrylsyra runt om i världen konsulterades via Skype. Det var bråttom. För varje timme ökade risken för en svår olycka. Till slut var den enda åtgärd som återstod att tömma hela lasten på 24 ton miljöfarlig syra som rann rätt ut i naturen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Den absolut allvarligaste händelse som jag varit med om som räddningsledare, säger brandingenjör Samuel Andersson på räddningstjänsten, vars uppdrag är att hålla koll på farliga industrier i Norrköping.

I dag pågår en polisutredning om händelsen. Detta eftersom det visat  sig att den explosiva lasten nått en kritisk temperatur redan när lastbilen lämnade Stockholm. En explosion med förödande konsekvenser hade kunnat ske redan på E4 under de 15 milen till Norrköping.

Tankningen kritisk

Händelsen visar på Norrköpings sårbarhet när det gäller allvarliga kemikalieolyckor. Här finns mer farlig verksamhet koncentrerad än i någon annan svensk stad, Göteborg undantagen. De flesta ligger dessutom nära innerstan. Och företag som bedriver farlig verksamhet fraktar ämnen som klassas som farligt gods till och från sina anläggningar.

Några exempel på potentiellt mycket farliga ämnen som hanteras är akrylsyra som används vid tillverkning av latex vid Trinseo-fabriken. Koldisulfid som används vid tillverkning av wettexdukar vid Freudenbergs och svaveldioxid som används för att framställa pappersmassa på Korsnäs Billerud i Skärblacka.

På Händelö finns ett stort antal industrier som fraktar oerhört stora mängder bensin, olja, gas och andra explosiva och brandfarliga ämnen. Den mest kritiska punkten för många transporter är just tankningen till eller från en lastbil eller ett tåg.

Norrköping har pekats ut som en viktig trafikpunkt i hela det europeiska transportsystemet. Flera stora vägar och södra stambanan sveper förbi, eller igenom staden. Hundratusentals ton med farligt gods passerar varje år. E4 har pekats ut som en rekommenderad väg för farliga godstransporter. Här finns också en viktig hamn som tar emot flera hundratusen ton gods varje år. Eftersom sjövägen är en säkrare transport för farligt gods än landvägen vill kommunen att hamnens möjligheter att ta emot farligt gods inte försvåras. Bland annat fraktas det radioaktiva ämnet uranhexafluorid med båt från Ryssland till hamnen i Norrköping för vidare transport med bil till Westinghouse i Västerås, där den blir bränsle till kärnkraftverk över hela världen.

Stora risker

Samuel Andersson utövar tillsyn på industrier i första hand. Transporter blir hans angelägenhet först när en olycka har inträffat. Men var anser han att den största faran för olyckor finns? I industrierna eller i transporterna på väg dit?

– Transporterna definitivt. De utgör en stor säkerhetsrisk även om det varit förvånansvärt få svåra tillbud. En fysisk byggnad kan ju skydda sig med stationära förebyggande åtgärder på ett helt annat sätt än bilar på vägen. De hjälpmedel chauffören har ombord för att ingripa vid en olycka blir av naturen rätt begränsade. Den mänskliga faktorn får större betydelse med en ensam chaufför och en potentiellt mycket farlig last ute i tät trafik med höga hastigheter och under stark tidspress.

– Först när vi får förarlösa fordon kan den risken elimineras, säger Samuel Andersson.

Uppställningsplats saknas

En industri kan också skydda sig mer effektivt mot antagonistiska hot som stölder och terrorism jämfört med en ensam chaufför som kanske sover på en obevakad parkeringsplats en mörk natt. I Norrköpings närhet finns inte en enda skyddad uppställningsplats för lastbilar med farligt gods, trots att polisen länge efterlyst detta. Chaufförerna kan alltså stanna mitt i tätbebyggda samhällen för att ta sin paus utan något skydd för sin farliga last. Bristen på säkra uppställningsplatser är mycket stor i hela Sverige enligt en nyligen gjord utredning av Trafikanalys.

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, djur egendom och annat gods om det inte hanteras rätt under transporten, eller skyddas mot yttre hot som stöld och skadegörelse.

Det kan vara explosiva och brandfarliga ämnen, giftiga gaser, självantändande, frätande och radioaktiva ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas till exempel.

Bilar som fraktar farligt gods ska vara märkta med orangea varningsskyltar.

Chaufförer som kör farligt gods ska ha fått en speciell utbildning i att hantera sin last.

Men tillsynsmyndigheterna vet att det fuskas både med skyltning och chaufförernas utbildning. Svårigheter att upptäcka fusket kan få förödande konsekvenser. Finns det ingen skylt vet man ju inte att lasten är farlig om en olycka inträffar.