Reportage.

2016-10-21 06:08
”Grundtanken är att hindra smittspridning av hepatit och hiv”, säger Jesper Zandén, vårdenhetschef på beroendekliniken i Norrköping.
”Grundtanken är att hindra smittspridning av hepatit och hiv”, säger Jesper Zandén, vårdenhetschef på beroendekliniken i Norrköping.

Norrköping är på väg mot sprututbyte

Norrköping kan bli den åttonde kommunen i landet att införa ett sprututbytesprogram för missbrukare. 

"Hepatit är en sjukdom som kan bli oerhört vårdkrävande och orsaka stort lidande." Det säger Jesper Zandén, vårdenhetschef på beroendekliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Idén att ge missbrukare rena kanyler för att hindra smittspridning av framför allt hepatit och hiv är gammal, men har vanligtvis mött motstånd, både bland politiker och företrädare för professionen. I Norrköping lades ett liknande förslag ner för några år sedan.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Det har svängt, medger Roger Källs (S), ordförande i Norrköpings socialnämnd. För några år sedan var majoriteten emot, men i dag är vi överens i nämnden, samtidigt som frågan fortfarande skär rakt genom alla partier.

Forskning från Finland

Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit initiativ efter ett utbrott av hepatit B 2013. Myndigheten pekar på både forskning och erfarenhet från Finland, som visar att det går att kombinera förebyggande hälsovård i form av sprututbyte med en restriktiv syn på narkotika.

I dag finns sprututbytesprogram på sju platser i fyra landsting: Stockholm, Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Kalmar och Jönköping.

 En arbetsgrupp i Östergötland arbetar med att ta fram hur det ska se ut här, bland annat genom att studera de städer där programmet finns.

– Det här handlar om mycket mer än att hålla missbrukare med rena sprutor, berättar Jesper Zandén. Det vi vill är att komma i kontakt med missbrukarna för att försöka motivera dem att gå i behandling och bli av med missbruket.

– Vi har misslyckats hittills att få kontakt med missbrukarna för att också kunna vaccinera dem mot hepatit B, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i region Östergötland och en del av samarbetet med beroendekliniken i Norrköping.

– Ur det här perspektivet ser jag ingen laddning med att hålla med rena kanyler.

Lättillgänglig

Det är tänkt att bli en verksamhet som ska vara lättillgänglig med centralt läge och utan krångel – en lågtröskelverksamhet. Men mer konkret vet man ännu inte hur den ska se ut. Journalföring är en punkt som diskuteras. Det handlar också om en patientgrupp som har svårigheter att komma på utsatta tider.

– Det kräver kompetent personal som inte dömer eller kommer med pekpinnar, fortsätter Britt Åkerlind. Vi behöver något mer att göra, så vi inte blir sittande när någon inte kommer – vilket kommer att hända hela tiden.

Verksamheten planeras att ligga i Norrköping beroende på att kommunen har störst andel missbrukare i regionen.

Folkhälsomyndigheten vill också ändra på lagen, då en sådan här verksamhet först kräver godkännande av medverkande kommuner.

– Jag är egentligen positiv till att vi inte behöver godkänna först, säger Roger Källs (S). Tidigare försök har stupat på just det.