Inrikes.

2017-04-28 05:58
  • Förra året gjordes totalt 5 581 tjänsteresor med flyg och utsläppen från långa flygresor ökade något, jämfört med 2015. Bild: TT
    Förra året gjordes totalt 5 581 tjänsteresor med flyg och utsläppen från långa flygresor ökade något, jämfört med 2015.
  • De senaste åren har universitet arbetat med att förbättra förutsättningarna för resfria möten genom att installera bättre utrusning och utbilda personalen i hur tekniken fungerar.  Bild: TT
    De senaste åren har universitet arbetat med att förbättra förutsättningarna för resfria möten genom att installera bättre utrusning och utbilda personalen i hur tekniken fungerar.

Miljömål krockar med internationalisering

Linköpings universitet har tuffa miljömål. Men målen krockar med universitetets internationella samarbeten. Flygandet är en av de största miljöbovarna i verksamheten och här prioriteras samarbeten framför miljömålen, enligt universitetets miljöstrateg Anna-Karin Unger.

Förra året gjordes totalt 5 581 tjänsteresor med flyg och utsläppen från långa flygresor ökade något, jämfört med 2015. Jämfört med 2014 har däremot utsläppen från flygresor minskat. Det visar den statistik som universitetet själva har lämnat i sin årliga rapport till Naturvårdsverket. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Till de vanligaste flygdestinationerna hör London, Amsterdam och Frankfurt. 

– Allra vanligast bland de resor som är kortare än 50 mil är sträckan Linköping–Köpenhamn, berättar Anna-Karin Unger. 

Till Köpenhamn går det lätt att ta tåget från Linköping. Att flyg ändå väljs tror Anna-Karin Unger beror på att resan oftast går vidare till en annan plats.

– Man vill kanske ha en sammanhängande flygbiljett, för är flyget till Köpenhamn försenat är det lättare att få en annan flygbiljett än om tåget är försenat. Då är det ju kört, säger hon. 

Ersätta resorna med tågresor

Att kunna ersätta resorna till de största städerna i Europa med tågresor hade varit riktigt bra för miljön, menar Anna-Karin Unger. 

– Men det är ofta så himla omständigt med resebokningarna. Man kanske först tar flyg och sedan tåg och sedan flyg igen, säger hon. 

Ett utvecklat samarbete mellan tåg och flyg och ett stopp av nedrustningen av nattågen skulle vara ett steg i rätt riktning, tycker Anna-Karin Unger.  

Linköpings universitet har sedan flera år tillbaka en mötes- och resepolicy som innebär att tåg ska prioriteras framför flyg vid resor kortare än 50 mil. 

– Det är ju bra att minska de korta flygresorna och ta tåg, men de långa flygresorna står för 96 procent av alla koldioxidutsläpp från resor så det är ju egentligen de som spelar någon roll, säger Anna-Karin Unger. 

De senaste åren har universitet därför arbetat med att förbättra förutsättningarna för resfria möten genom att installera bättre utrustning och utbilda personalen i hur tekniken fungerar.

– Men resorna påverkas egentligen mest av vad man har för forskningsanslag och vilka samarbeten man har runt om i världen. Vi har ju samtidigt ett mål om att vi ska vara ett universitet med internationell drivkraft och då blir sådana här miljömål underordnade ändå, säger Anna-Karin Unger. 

Linköpings universitet har till exempel samarbeten med länder som Japan och Brasilien, vilket har gjort att många resor gått dit. 

– Sedan försöker man väl där det går att inte ha alla möten som fysiska möten utan man har kortare avstämningar genom resfria möten. Men tyvärr är vi mer beroende av vad vi har för samarbeten än vad vi har för miljöpolicy. Jag kan inte säga att vi har fått igenom några stora grejer som gör att vi reser mindre av miljöhänsyn, säger Anna-Karin Unger.

För Anna-Karin Unger handlar därför arbetet med att minska flygresor mycket om att få till just bättre infrastruktur för resfria möten. Och när det nyligen beslutades om vad den interna fonden för klimatkompensation skulle gå till i år handlade flera projekt om att utrusta mötesrum med bättre utrustning för resfria möten. 

– Det var en tydlig satsning på att man vill få till bättre lösningar. Men det handlar väl också om att de möten man har läggs upp enligt en plan för året att vartannat möte ses vi digitalt och då har man en helt annan agenda och så är man mer social när man träffas. Så det handlar väl också om en kulturförändring som kanske tar lite tid, säger Anna-Karin Unger. 

ETC Norrköping har sökt universitetets rektor Helen Dannetun för en kommentar, men hon har tyvärr inte varit anträffbar varken per mejl eller telefon då hon ej har varit på plats på kontoret denna vecka.

Fakta

Koldioxidutsläpp för flygresor under 50 mil:

2014 släpptes 145 404 kilo koldioxid ut. 

2015 släpptes 101 012 kilo koldioxid ut.

2016 släpptes 97 420 kilo koldioxid ut.

Koldioxidutsläpp för flygresor över 50 mil:

2014 släpptes 3 407 547 kilo koldioxid ut. Det motsvarar 927 kilo per årsarbetare. 

2015 släpptes 2 630 171 kilo koldioxid ut. Det motsvarar 710 kilo per årsarbetare.

2016 släpptes 2 646 424 kilo koldioxid ut. Det motsvarar 738 kilo per årsarbetare.

Källa: Naturvårdsverket