Inrikes.

2016-11-15 09:52
Att blir frisk från cancer handlar om mycket mer än om att bli av med cancern, menar Carina Berterö, professor i omvårdnad.
Att blir frisk från cancer handlar om mycket mer än om att bli av med cancern, menar Carina Berterö, professor i omvårdnad.

Män och kvinnor hanterar sin cancer på samma sätt

Hur en människa hanterar cancer är oavhängigt av om hon är man eller kvinna. Det handlar mer om individen. Däremot påverkas kvinnors självkänsla i vissa fall annorlunda än männens. Det menar Carina Berterö, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, som bland annat har studerat mäns och kvinnors syn på sexualitet efter att de har drabbats av bröstcancer eller prostatacancer.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

– Även om cancer är en sjukdom som går att bota i många fall så är det något som påverkar oss i livet. Hur vi mår och hur vi lever. Och det tycker jag är spännande, säger Carina Berterö. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


I hela sitt forskarliv har hon rört sig i cancersfären. Det började med en avhandling om vuxna personer med leukemi och ”som på ett bananskal” halkade hon sedan in på bland annat forskning kring bröstcancer och prostatacancer.

– Det är ju typiskt kvinnliga och manliga cancrar, så då har det blivit så att jag även tittat på det här med hur cancern påverkar sexualiteten.  

Förr ansågs män som drabbades av cancer vara mera lösningsinriktade, fokuserade på överlevnaden, medan kvinnorna ansågs vara mera känslomässigt inriktade. Något Carina Berterö inte alls har funnit belägg för i sina studier. Tvärtom. Den känslomässiga reaktionen är lika oavsett om du är man eller kvinna, menar hon. Både män och kvinnor reagerar först med en stark oro inför cancerbeskedet.

– Man blir medveten om sin dödlighet. Det är det mest tydliga. Man är kanske mitt i livet och har mycket omkring sig och fullt upp att leva och så helt plötsligt kommer det här. Ska jag dö? Jag har inte tid att dö nu. Jag vill inte. Det blir ofta reaktionen. 

Kvinnor mer negativ självbild

Men det finns också inslag i de känslomässiga reaktionerna som skiljer män med prostatacancer från kvinnor med bröstcancer. Bland annat hur självkänslan och självbilden påverkas av sjukdomen. Där påverkas kvinnorna ofta mer negativt än männen. 

– För kvinnorna så är en bröstcancerdiagnos och en behandling mer synlig. Det kan vara en orsak, men också att de känner att det påverkar deras kroppsbild och identitet. Har du opererat bort ett bröst eller om du får olika stora bröst så syns det. Bland män som drabbas av prostatacancer så syns däremot inte det. Och om det gör det så är det inte förrän väldigt sent i sjukdomen. 

Även sexualiteten påverkas av cancern. Och där ser det också lite olika ut för hur män och kvinnor reagerar. 

– Kvinnor känner oftare att de blir oattraktiva. Om de är yngre och får bröstcancer så påverkas de av faktumet att de kanske inte kan få barn, och att de kan hamna i klimakteriet för tidigt. Männen å sin sida kan förknippa sjukdomen med sin manlighet. Att inte vara riktigt lika viril och kanske behöva en hel del hjälpmedel för att klara det sexuella. 

Prata om känslor

Att män inte vill prata om känslor, medan kvinnor har lättare för det, som flera gamla studier menar, det håller däremot inte Carina Berterö med om alls. 

– Män har pratat minst lika mycket om känslor som kvinnor har gjort i mina studier. Och jag tycker att det är befriande och positivt. Det känns mycket bättre att tänka att vi är människor och vi är olika som människor än som män och kvinnor, och att det är det man ska se till mer i vården.