Inrikes.

2017-03-17 05:56
  • Badstranden Tingsbröten i Svärtinge har fått ett nytt utseende som följd av Glans låga vattennivå. Före torkan nådde vattnet ett 30-tal meter närmre land än nu.  Bild: Lisa Karlsson
    Badstranden Tingsbröten i Svärtinge har fått ett nytt utseende som följd av Glans låga vattennivå. Före torkan nådde vattnet ett 30-tal meter närmre land än nu.
  • Skarsätters badplats i Svärtinge har förändrats kraftigt som följd av de rekordlåga vattennivåerna i Glan. På bilder från 2015 når vattnet ett 30-tal meter närmre land än nu. Bild: Lisa Karlsson
    Skarsätters badplats i Svärtinge har förändrats kraftigt som följd av de rekordlåga vattennivåerna i Glan. På bilder från 2015 når vattnet ett 30-tal meter närmre land än nu.

Låga vattennivåer i Östergötland

Torrlagda brunnar, sinande vattendrag och bevattningsrestriktioner. Så ser scenariot ut inför sommaren.

En torr och varm sommar följd av en lika torr höst och vinter har medfört att grundvattennivåerna i länet är de lägsta på årtionden. 

– Under 2016 kom det 60 till 70 procent av normal nederbörd runt om i Östergötland och om en lägger till nederbörden för vintern hittills i år så handlar det om ungefär hälften av den normala nederbörden, säger Katarina Stensen, hydrolog på SMHI. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Den knappa nederbörden har gjort att grundvattennivåerna i länet just nu ligger omkring en halv meter under det normala för årstiden. Fortsätter våren i vinterns spår, med lite regn, blir utgångsläget inför sommaren tufft. Det är nämligen nu vattnet behöver komma eftersom det är under den kalla årstiden som nederbörden bildar grundvatten. Under sommaren, från maj ungefär, dunstar det mesta av regnet och bidrar därför inte till att höja grundvattennivåerna.

– Fram till maj behöver vi få ungefär 50 till 100 millimeter nederbörd, utöver de normala mängderna, för att nå normala grundvattennivåer i Östergötland, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU. 

Vattenbrist kan ställa till det så väl för industrier och jordbruksföretag som för privatpersoner. Mest utsatta är de som har egen grävd brunn. 

– De behöver ha ett bra utgångsläge om det blir en varm torr sommar så att vattnet inte tar slut framåt augusti, september. Undantagsvis kan man tänka sig problem även för dem med kommunalt vatten, säger Bo Thonholm.

Reglerat i vattendomar

I Norrköping tas det kommunala dricksvattnet från sjön Glan, som i sin tur påverkas av vattennivåerna i Roxen och Vättern. Sjöar som alla binds samman genom olika vattendrag. Hur mycket vatten som får släppas på och av från de olika vattendragen är reglerat i vattendomar. Och att hålla sig till de nivåerna kan i vissa lägen bli problematiskt på grund av de låga vattennivåerna. 

– Glan är så pass djup så vatten kommer det att finnas, det är väl snarare vilken kvalitet det kommer att bli på vattnet, säger Niclas Bäckman, chef för miljö- och analysfunktionen på länsstyrelsen i Östergötland.