Inrikes.

2017-09-08 06:00
  • Bild: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT
  • Deniz Tütüncu (V) är starkt kritisk till den uppdaterade energiplanen som nyligen antogs i fullmäktige. ”För att vara ett måldokument så är det här för tandlöst” säger hon.  Bild: Lisa Karlsson
    Deniz Tütüncu (V) är starkt kritisk till den uppdaterade energiplanen som nyligen antogs i fullmäktige. ”För att vara ett måldokument så är det här för tandlöst” säger hon. 
  • Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

”Kvartetten hycklar med miljömålen”

15 sidor lullull. Så beskriver Vänsterpartiets Deniz Tütüncu den uppdaterade energiplanen som antogs under det senaste kommunfullmäktigemötet. Kommunalrådet Karin Jonsson (C) håller inte alls med.

 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Energiplanen är ett övergripande styrdokument som anger riktningen för energianvändningen i Norrköpings kommun och är således en viktig del i kommunens klimat- och miljöarbete. Planen antogs 2009 och omfattar hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Nu har planen nyligen uppdaterats, men oppositionen är kritisk till revideringen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det saknas konkreta siffor och förklaringar till vad det är kommunen vill uppnå. Dessutom har målet om 50 procents energieffektivisering sänkts till 30 procent fram till 2030. Det håller inte för att nå Parisavtalet, säger Deniz Tütüncu och hänvisar till Naturvårdsverkets rekommendation om en energieffektivisering på 50 procent fram till år 2030 för en temperaturökning på max två grader.

”Ett annat sätt att mäta”

Kommunalrådet Karin Jonsson (C) tycker att Vänsterpartiets kommentar är missvisande.

– Jag håller inte med om att ambitionsnivån har sänkts, det blir bara ett annat sätt att mäta nu. Vi går från volymmål till effektivitetsmål. Oppositionen har heller inte haft några andra förslag i samband med att vi tog fram planen, säger hon.

Framöver kommer energieffektiviseringen i kommunens verksamheter att mätas i kilowatt per yta i stället för i en total summa per verksamhet. Vilket enligt Karin Jonsson ger en mer rättvisande bild av läget.

– Säg att Hyresbostäder skulle sälja hälften av sina bostäder. Med den förra typen av mätningsmetod hade det framstått som om de gjort ett jättebra resultat vad gäller energieffektivisering. Nu blir bilden mer rättvisande, säger Karin Jonsson.

Hon tycker inte heller att ambitionsnivån är för låg. Snarare rimlig.

– Det är viktigt att sätta målsättningar som är realistiska annars finns det en risk att man inte tar tag i problemen ordentligt, säger Karin Jonsson.

Med för höga krav på till exempel hur bostäder ska vara utformade för att vara så energieffektiva som möjligt, riskerar man också att det blir så kostsamma renoveringar att människor inte har råd att bo kvar, menar Karin Jonsson.

Nu har arbetet med en handlingsplan för att nå energimålen påbörjats och den antagna energiplanen kommer även att utvärderas årligen. Redan nu har energiförbrukningen minskat med 20 procent inom vissa verksamheter, men Karin Jonsson tror att det kommer att bli tuffare att nå stora förbättringar de kommande åren.

– Det är de lägst hängande frukterna som vi har tagit först och åtgärdat. Nu ska vi dels spara energi och den energi vi använder ska vara förnybar, säger hon.

Högre krav på förnybara bränslen

Just nu är kommunens bilpark på väg att upphandlas och just transporterna tycker Karin Jonsson är en viktig del i energiplanen.

– I den nya bilparken ställer vi högre krav på förnybara bränslen, säger hon.

Karin Jonsson menar även att kommunens satsningar på minskad klimatpåverkan syns i nyproduktionen av fastigheter, där miljöpåfrestningen ses över och möjligheten att installera solceller likaså.

– Även teknikutveckling när det gäller till- och frånluft tittar vi på. Ventilationsdelarna är också viktiga. Och vi tittar på möjligheten att bygga vindkraft för att själva vara med och bidra till omställning. Vi har sparat mycket energi i badhusen genom att täcka över bassängerna på natten. För att nämna några exempel, säger Karin Jonsson.

Men Deniz Tütüncu tycker ändå att kvartettens ambitioner är för låga och sättet att hantera klimatfrågan sorglig. I det politiska läge som råder, med god ekonomi och tillväxt, så skulle de kunna göra mer och satsa högre på en omställning till en mer hållbar energiförbrukning och långsiktiga klimatmål – anser hon. 

– En större satsning på omställning skulle kunna gynna Norrköpingsborna genom fler jobb. Till exempel inom drift och montering av vind- sol- och vågkraft. Det är en typ av jobb som dessutom skulle passa den grupp arbetslösa som i dag står längst från arbetsmarknaden, säger Deniz Tütüncu.

Vänsterpartiet hade även önskat en förklaring till hur det lokala näringslivet ska uppmuntras och stöttas i en omställning mot energieffektivisering.

– För att vara ett måldokument så är det här för tandlöst, tycker Deniz Tütüncu.

”Hyckleri”

Kommunens planer om att bygga ut handelsområdet i Ingelstad, exploatera jordbruksmark och häva strandskydd för att bygga villor är även det att gå på tvärs med uppsatta energi- och miljömål, anser Deniz Tütüncu.

Hon är också kritisk till att kommunen å ena sidan pratar om förnybara bränslen och hur det ska bli mer av den varan i kommunen, samtidigt som man beslutar att skjuta till ytterligare 40 miljoner kronor till det flygbolag som reser mellan Norrköping och München.

– Det finns ett ord för att säga en sak och sedan själv göra tvärtom: hyckleri, säger Deniz Tütüncu.

Inte heller i denna fråga håller Karin Jonsson med.

– Jag tycker att det är mera hållbart att företag häromkring flyger härifrån än att de flyger från Stockholm. Då måste de ta sig dit på något sätt och det blir ofta i bil. Bara Siemens gör 8 000 flygresor om året. Då är det bättre att de flyger från Norrköping än åker från Finspång till Arlanda. Sedan måste flyget också ställa om till mera miljövänligt bränsle för att bli mer hållbart, tycker Karin Jonsson.     Lisa Karlsson

Energipolitik i Norrköping

Enligt den nyligen antagna energiplanen för Norrköpings kommun ska energianvändningen effektiviseras med minst 30 procent till år 2030, jämfört med 2005.

Målet är även att år 2030 enbart använda förnybara energislag och bränslen.

Energiplanen, som är ett övergripande styrdokument och anger riktningen för energisystemet i Norrköpings kommun, aktualiseras under varje mandatperiod och handlingsplanen följs upp årligen.