Inrikes.

2017-03-17 05:05
På klipporna runt Glan syns det tydligt att vattennivån är betydligt lägre än normalt.  Bild: Lisa Karlsson
På klipporna runt Glan syns det tydligt att vattennivån är betydligt lägre än normalt. 

Kraftsamling inför ännu en torr sommar

Länsstyrelsen har en samordnande roll vad gäller vattensituationen. Nu samlar de myndigheter och berörda organisationer för att förbereda sig inför ännu en torrperiod.

– Vi har gjort en intern kartläggning av de ansvarsområden vi har och hur de kan påverkas under våren och sommaren. Vi har även skickat ut en enkät till kommunerna med frågor dels om problem man hade förra sommaren och dels problem man tror att man kan drabbas av nu under våren och sommaren, berättar Carl Granström, handläggare för skydd mot olyckor på länsstyrelsen i Östergötland. 

Länsstyrelsen kommer att ha möten tillsammans med ansvariga på kommuner, företag och organisationer som kan beröras av vattenbrist gällande vattenläget någon gång under den kommande månaden. Detta för att skapa sig en gemensam lägesbild och uppfattning om vilka problem som kan uppstå var.

– Det handlar även om att tydliggöra roller och ansvar. Vem gör vad. Vad jag känner till har inte myndigheterna behövt ta upp den här frågan den här tiden på året tidigare. Däremot det motsatta problemet, med vårflod, då har man mötts för att se vad man kan göra om man får mycket vatten, säger Carl Granström.  

Brunnar riskerar att sina

Förutom att privatpersoners grävda brunnar riskerar att sina så ser Carl Granström även en risk för lantbrukare och att det kan bli brist på bevattningsvatten till grönsaker och specialgrödor, främst i västra delen av länet. Även industrier som tar kyl- eller processvatten från vattendrag kan få problem. 

– Sedan ser vi också att det kan bli en stor negativ inverkan på natur och habitat som påverkas. Och vi ser att det kommer att ställas fler frågor till oss kring de vattendomar som finns. Vad gäller? Hur mycket man får eller ska tappa från sjöar? Sådant behöver vi reda ut, säger Carl Granström.  

Länsstyrelsen följer även utvecklingen vad gäller tillgången på vatten för kommunerna. 

– Det kommunerna kan göra om det blir brist på vatten är till exempel att införa bevattningsförbud för dricksvatten och restriktioner och uppmaningar att spara på vattnet, säger Carl Granström.