Inrikes.

2017-09-01 06:00
  • Lite drygt hälften av de anställda inom den kommunala förskolan i Norrköping har fasta anställningar, övriga går på olika former av vikariat eller har tidsbegränsade anställningar. Något som fackförbundet Kommunal är kritiska till. Bild: Lisa Karlsson
    Lite drygt hälften av de anställda inom den kommunala förskolan i Norrköping har fasta anställningar, övriga går på olika former av vikariat eller har tidsbegränsade anställningar. Något som fackförbundet Kommunal är kritiska till.
  • Fruktstund på Majgångens förskola i Oxelbergen.  Bild: Lisa Karlsson
    Fruktstund på Majgångens förskola i Oxelbergen.
  • Bild: Lisa Karlsson

Kompetenskrav leder till otrygga jobb i förskolan

Kravet på att två av tre anställda inom förskolan ska vara utbildade förskolelärare leder till fler visstidsanställningar och stor omsättning på personal. Det menar fackförbundet Kommunal. Från kommunalt håll finns dock inga planer på att sänka kraven – trots att målet långt ifrån nås.

 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Enligt Kommunals siffror är drygt hälften av de 1 261 anställa inom Norrköpings kommuns förskoleverksamhet fast anställda. Övriga är visstidsanställda eller går på olika vikariat. I Östergötlands län är mer än var tredje barnskötare tids­begränsat anställd.

– De många visstidsanställningarna inom barnomsorgen leder till otrygghet både för personalen och barnen, säger Maj Bergendahl, avdelningsordförande för Kommunal öst.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Målet i Norrköpings kommun är att två av tre anställda ska vara utbildade förskolelärare. Men i dagsläget råder det brist på förskolelärare och på flera förskollärartjänster arbetar därför en barnskötare, eller en obehörig vikarie, i väntan på att rätt person ska dyka upp. Men det kan ta tid och fackförbundet menar att det också leder till en stor och onödig omsättning av personal.

– Det skapar även otrygghet för barnen att det byts personal. Det blir sämre kontinuitet. Har man utbildning som barnskötare så har man ju utbildning som speglar verksamheten. Vi ser inte att det bara ska vara förskolelärare. Barnskötare ger även de en god kvalitet, tycker Maj Bergendahl.

Fackförbundet tycker därför att kommunen ska anställa fler av barnskötarna på fasta tjänster.

– Nu känns det som att kommunerna utnyttjar barnskötare till en viss gräns och när de får tillfälle så byter man ut personalen, säger Maj Bergendahl.

Hon tycker även att kommunen borde satsa mer på att kompetensutveckla den personal som redan finns inom förskolan – utan att de ska behöva byta yrke från barnskötare till förskolelärare.

Ett stort dilemma

Adam Olofsson är verksamhetschef för förskolorna i Norrköping. Han är medveten om de problem det skapar när målet om utbildad personal inte uppnås – men tycker inte att kraven ska sänkas.

– Gör man om förskolelärartjänster till barnskötartjänster så blir det svårare att ställa högre krav senare, säger han.

I stället är det kommunens insatser för att rekrytera fler och vidareutbilda den personal som finns som ska ökas.

– Att få tag i utbildade förskole­lärare är ett stort dilemma vi har. Där kan vi se att vi har många förskolelärartjänster som är tillsatta med annan personal även när vi är ute i god tid och gör flera typer av insatser för att öka rekryteringen, säger han.

Det finns helt enkelt för få utbildade förskolelärare att rekrytera i nuläget, enligt Adam Olofsson.

– Vi märker också att den mesta rekryteringen sker internt. Att personal byter plats. Det är inte så att förskolelärartjänster är tillsatta med obehörig personal, men många tillsätts med barnskötare och vi har även obehöriga på korta vikariat för att täcka upp tjänster, säger han.

Ser gärna att trenden bryts

Just nu genomför kommunen en basutbildning för alla nyanställda för att få upp lägstanivån ett snäpp.

– Vi måste göra det bästa vi kan av den situation vi har, säger Adam Olofsson.

Ungefär hälften av de anställa inom förskolan är utbildade förskolelärare i dagsläget. Adam Olofsson ser gärna att trenden bryts och att tillgången på utbildad personal ökar.

– Men det kan jag inte säga att vi ser just nu. Nu jobbar vi mer med att internutbilda och med att utbilda barnskötare till förskolelärare. Då kombinerar den anställda sitt arbete med studier, berättar han.

Även en höjning av lönen så väl för förskolelärare som för barnskötare tycker Adam Olofsson skulle vara önskvärt för att locka fler till yrket.

 

Fakta

Enligt fackförbundet Kommunals siffror arbetar 1 261 personer inom barnomsorgen i Norrköpings kommun.

Av dem är 702 anställda tills vidare.

229 personer har en allmän visstidsanställning, vilket betyder att de vikarierar på en tom tjänst.

196 personer är behöriga vikarier och 132 är obehöriga vikarier.