Inrikes.

2016-12-02 06:00
Kanaler, promenadstråk och små marinor planeras i det nya bostadsområdet vid inre hamnen, Saltängen. ”Det blir ett smakfullt område”, tycker Kikki Liljeblad (S).  Illustration: Erik Telldén
Kanaler, promenadstråk och små marinor planeras i det nya bostadsområdet vid inre hamnen, Saltängen. ”Det blir ett smakfullt område”, tycker Kikki Liljeblad (S).

Inre hamnen byggs om till lyxområde

Den blivande Ostlänken är ett viktigt skäl till att kommunen satsar på att bygga bostäder nära resecentrum. Inre hamnen vid Saltängen ska förvandlas till ett attraktivt bostadsområde.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Den inre hamnen vid Saltängen ska byggas om från dagens lite förfallna industriområde till en lyxig stadsdel med bostäder, butiker, grönområden och restauranger. Kanaler ska grävas in från kajområdet och bland annat innehålla marinor.

– Jag tycker att det blir ett smakfullt område, säger Kikki Liljeblad (S) ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Den första etappen med omkring 900 bostäder kommer att vara klar för inflyttning år 2020 och den andra 2030. Totalt handlar det om närmare 2 500 nya bostäder i en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Höga byggkostnader och höga priser på mark i centralt läge vid vatten bidrar dock till att slutkostnaden för hyresgäster och bostadsrättsköpare troligtvis kommer att bli hög. 

Förorenad mark

Innan bygget av det nya området kan komma igång måste många av de nuvarande företagen flytta, då de bedriver verksamheter som av olika anledningar inte bör ligga intill bostäder. Den kvarvarande hamnverksamheten ska flyttas längre ut i viken. Sedan ska området saneras för en beräknad kostnad av 300 miljoner kronor. Ett måste då tomten där det en gång i tiden låg ett gasverk är i dag en av Sveriges tre mest förorenade platser.

I marken finns tungmetaller, arsenik och tjära som minnen efter tidigare verksamheter. Till exempel är den gamla dockan full av förorenade massor som dumpades där när dockan fylldes igen 1927 – då var det ett sätt att bli av med avfallet.

– Tyvärr måste vi riva de flesta av de gamla husen på gasverkstomten, eftersom marken under är så förorenad och föroreningarna sprids till intilliggande mark, strömmen och havet om vi inte tar bort dem, säger kommunens projektledare Fredrik Wallin.