Inrikes.

2017-05-12 05:57
”Att lägga en motion i kommunfullmäktige ger en mer omfattande diskussion än till exempel en interpellation eller enkla frågor”, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M), som är den som har lämnat flest motioner under denna mandatperiod.  Bild: Lisa Karlsson
”Att lägga en motion i kommunfullmäktige ger en mer omfattande diskussion än till exempel en interpellation eller enkla frågor”, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M), som är den som har lämnat flest motioner under denna mandatperiod. 

Hon är fullmäktiges flitigaste motionär

Moderaternas oppositionsråd Sophia Jarl har skrivit 24 motioner hittills under mandatperioden. Det gör henne till den mest ambitiösa motionären i kommunfullmäktige.

Inrätta en tipskanal för visselblåsare, kameraövervakning på Norrköpings högstadie- och gymnasieskolor, lovskola och ett lokalt arbetsmarknadsråd. Det är några av de förslag som Sophia Jarl har fört fram i sina motioner. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag har försökt att lyfta de frågor som jag tycker är problematiska för Norrköping, säger hon, och slår sig ned vid bordet på hennes kontor i rådhuset. 

Flera av förslagen handlar om sysselsättning och skola. 

– Vi har 8 600 personer utan jobb och sjunkande kunskaper bland grundskoleelever. Det försöker jag att spegla i mina motioner. Det är även mina fokusområden som politiker och vår linje i partiet, säger Sophia Jarl. 

Skola och praktik ihop

En motion som knyter an till detta och som nyligen har bifallits handlar om att koppla samman sommarskola med praktik för elever som riskerar att inte klara gymnasiet med fullständiga betyg. 

– Det är viktigt att få en motivation till att kunna få jobb. Därför tror jag att det är bra att erbjuda skola och praktik ihop, så att man ser hur skola och arbetsliv hänger ihop, säger Sophia Jarl. 

Förslaget om att bilda ett lokalt arbetsmarknadsråd där olika myndigheter samverkar för att få människor i arbete hoppas hon kommer att gå igenom även det. 

– Det är något jag tycker blir oerhört viktigt nu när alla de som kom 2015 snart hamnar hos kommunen. Finns det inte jobb för dem så blir det väldigt dyrt för kommunen med försörjningsstöd, säger Sophia Jarl. 

Förbjuda slöja i klassrummen

Till Sophia Jarls mest debatterade motioner hör förslaget om att reglera användningen av slöja i skolan. En fråga hon fortsatt tycker är viktig. 

– Det handlar inte om ett generellt förbud mot slöja. Det handlar om att förbjuda slöja i klassrummen och att undervisningen i skolan ska ske på lika villkor, säger hon. 

Den motionen fick avslag. Men för Sophia Jarls del är frågan långt ifrån avklarad. 

– Den frågan fortsätter jag med envishet att driva. Och jag förväntar mig att fler kommer att inse att skolan ska vara en plats där vi ska vara lika, säger hon. 

Sophia Jarl 

• Är: Oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping. Utbildad till lärare. 

• Ålder: 39

• Familj: Make och två döttrar