Reportage.

2017-09-06 06:00
 • David Frykerås framför den nyligen monterade anläggningen hos Norrköping vatten och avfall AB. Överskottsvärme från biogasproduktion genererar el som räcker till 25 hushåll. Bild: Niclas Sandberg
  David Frykerås framför den nyligen monterade anläggningen hos Norrköping vatten och avfall AB. Överskottsvärme från biogasproduktion genererar el som räcker till 25 hushåll.
 • Vätskan eller gasen som kommer in i systemet måste hålla minst 90 grader Celsius för att det ska fungera. En stor vinst med att producera el i liten skala lokalt är att man slipper överföringsförluster. Bild: Niclas Sandberg
  Vätskan eller gasen som kommer in i systemet måste hålla minst 90 grader Celsius för att det ska fungera. En stor vinst med att producera el i liten skala lokalt är att man slipper överföringsförluster.
 • David Frykerås. En stark drivkraft är att hitta smarta tekniklösningar som inte belastar miljön. Bild: Niclas Sandberg
  David Frykerås. En stark drivkraft är att hitta smarta tekniklösningar som inte belastar miljön.

Här förvandlas svag värme till elektricitet

”Alla människor i världen har inte tillgång till el. Men vi måste förse världen med el som inte påverkar miljön och klimatet negativt”, säger David Frykerås, entreprenör och uppfinnare vid det Norrköpingsbaserade företaget Againity.

En del av lösningen kan vara de anläggningar som företaget tillverkar och som gör el av spillvärme.

 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

– Jag fick idén att man borde ta hand om all energi som bara försvinner ut i atmosfären när jag för många år sedan jobbade för ABB som servicetekniker på oljeriggar och raffinaderier, berättar David Frykerås.

Han såg hur eldslågor och värme från skorstenar for rakt ut i luften.

– När jag ser något som inte är optimalt så börjar jag fundera på hur det går att lösa. Jag byggde den första prototypen på anläggningen som konverterar spillvärme till el hemma i mitt garage 2013.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Att det skulle dröja 20 år för idén att bli verklighet beror mycket på att en annan idé kom emellan. Precis som det nuvarande företaget Againity var David Frykerås första företag Ageratec ett företag som jobbade med småskaliga lösningar för att kunna producera energi lokalt. Det företaget tillverkade biodiesel av organiskt material såsom rapsolja, jordnötter och gammal frityrolja. Företaget växte snabbt och hade 38 anställda när det såldes till Alfa laval år 2010.

Omvandlar spillvärme till el

Från prototypen hemma i garaget tog det tre år innan den första anläggningen såldes och fram till dags dato har fem anläggningar installerats.

Systemet som Againity tillverkar leder spillvärme i vätske- eller gasform via rör till en patentsökt egentillverkad ångturbin som gör om värmen till el.

– Spillvärmen kan komma från stålindustrin, kemisk industri, sopförbränning, eldning av träflis eller från värmen från biogasproduktion. Vi ska till exempel sätta upp en anläggning i ETC:s solkraftsdrivna växthus i Katrineholm där de ska odla klimatneutrala tomater, säger David Frykerås.

Systemet kan också utnyttjas i områden i världen som ligger utanför det befintliga elnätet och skapa mikronät.

– Tänk dig en by med 1 000 personer långt från stora städer på landsbygden i Kenya. Med vår maskin skulle man kunna elektrifiera den byn. Man värmer vatten med solpaneler och sparar i vattencisterner som man sedan utnyttjar till elproduktion under dygnets mörka timmar. Vilket möjliggör att man har el dygnet runt. Det skulle kosta en bråkdel av att bygga ut elnätet.

Många förfrågningar

I framtiden tittar Againity på fjärrvärmeanläggningar och de har fått många förfrågningar från sopförbränning, industrier och elproducenter som vill få ut mer el från sin befintliga verksamhet.

– Det är en stark och bra trend att bygga små anläggningar som tar tillvara lokal energi för att göra el.

Delarna görs på olika mekaniska verkstäder i Norrköping och slutmonteras hos Licenssvetsarna i Kimstad.

– Vi bygger komplexa maskiner och det finns ett stort kunnande för produktion av mekaniska produkter i Norrköping. Sedan har vi hamnen här, det är bra för export. Det mesta vi behöver finns här i Norrköping.

David Frykerås betonar vikten av att skapa ett starkt team i företaget och säger blygsamt att han har hittat medarbetare som är bättre än vad han är.

– Man är inte stark själv utan man blir stark tillsammans med andra.

Han har jobbat med miljöteknik i 15 år och det ligger ett miljöengagemang i botten.

– Jag har en stark drivkraft att vi ska hitta smarta tekniklösningar som förser världen med den energi som vi behöver utan att belasta miljön. Det finns en stor orättvisa i hur mycket energi vi förbrukar i olika delar av världen och vi måste ha en bättre fördelning. Det enda sättet att göra det stort är att hitta billiga lösningar, säger David Frykerås.