Inrikes.

2016-07-15 06:01
  • Norrköpingsförfattaren Moa Martinsson har både fått ge namn åt en gata och ett torg i Norrköping. Liksom många andra gator med kvinnonamn ligger hennes gata utanför centrum.  Bild: Anna Mi Skoog
    Norrköpingsförfattaren Moa Martinsson har både fått ge namn åt en gata och ett torg i Norrköping. Liksom många andra gator med kvinnonamn ligger hennes gata utanför centrum. 
  • Gustaf Janzén var ordförande i textilfacket i Norrköping. Ellen Moberg var pionjär inom barnomsorgen. De är två av de Norrköpingsbor som efter betydande insatser för staden fått sitt minne hedrat genom att ge namn åt en gata.  Bild: Anna Mi Skoog
    Gustaf Janzén var ordförande i textilfacket i Norrköping. Ellen Moberg var pionjär inom barnomsorgen. De är två av de Norrköpingsbor som efter betydande insatser för staden fått sitt minne hedrat genom att ge namn åt en gata.

Gator med kvinnonamn finns i periferin

Gator som har fått namn efter framstående män är inte bara fler än de som har fått namn efter betydande kvinnor. De är också både längre och ligger mer centralt, visar en ny genomgång.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Marcus Justesen, statistiker på SCB, Statistiska centralbyrån, har räknat på hur många gator i ett antal svenska städer som har fått namn efter kvinnor, respektive män. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Föga förvånande är det männen som dominerar i gaturegistren. 

Men han upptäckte också att gator med namn efter män ofta är längre och ligger mer centralt, medan gator med namn efter kvinnor oftare är korta och ligger längre bort från centrum. 

– Det kan vara slumpartat, men det är ändå intressant, tycker han. 

Samma mönster har han också sett när han har tittat specifikt på Norrköping.

Att gator i äldre tider oftare uppkallades efter män är inget som har överraskat Marcus Justesen.

– Men lite förvånande var det att se att även de nya gatorna i hög grad uppkallas efter män. Varför det är så har jag inte hittat någon förklaring till. Kanske får vi vänta lite till innan det blir jämlikt, säger han. 

Nästan bara lokala personer

En sak som sticker ut något just när det gäller Norrköping är att det nästan bara är personer med lokal förankring som har fått ge namn åt gator. I andra städer är det vanligare att även icke lokala personer får namnge gator. 

I Norrköping finns dock några undantag, som Olof Palme, Hjalmar Branting, Carl von Linné – och så ett par drottningar; Kristina och Gunilla Bielke, som var gift med Johan III.  

När det gäller vilka bedrifter som ligger till grund för att personer hedras med ett gatunamn har Marcus Justesen inte kunnat utläsa något särskilt mönster, eller om det är någon skillnad i vilka bedrifter som krävs av män, jämfört med kvinnor. 

– Jag har funderat litegrann på det där, men inte gjort någon analys av det, säger han. 

För ingen egen statistik

I Norrköping är det i dag Lantmäteriet som är ansvariga för namngivning av gator. 

– Vi för ingen egen statistik på hur många män, respektive kvinnor, som har fått gator uppkallade efter sig. Men om det är aktuellt med nya gator inom ett område där man har gatunamn efter personer, så försöker vi väl se till att det blir en viss balans. Det handlar väl mer om personen som sådan än om kön, men det är absolut ingen nackdel om det är en kvinna, säger Susanne Claesson, kartingenjör och sekreterare i kommunens namnberedning, som består av både politiker och tjänstemän. 

Vid namngivning av gator efter särskilda personer finns det också vissa riktlinjer att ta hänsyn till. 

– Det ska vara lätt att stava och uttala så att det inte blir missförstånd när man ska beställa taxi eller när räddningstjänsten ska rycka ut. Det ska inte vara alltför krångligt och det ska vara lämpligt i andra avseenden, förklarar hon. 

Svåruttalat namn nekades

För några år sedan kom det in ett medborgarförslag om att uppkalla en gata efter Norrköpingsbon G E Pasch, som uppfann säkerhetständstickan. 

– Men då gjordes bedömningen att namnet inte var tillräckligt lätt att stava och uttala, så det blev ingenting av, berättar hon. 

I Norrköping namnger man inte heller gator efter levande personer. 

– Det ska helst vara personer som har varit avlidna en längre tid, så att man minskar risken för att det ska komma upp oegentligheter i efterhand. Och personen ska helst ha gjort något förtjänstfullt eller ha någon koppling till kommunen, förklarar Susanne Claesson. 

Läs vidare på nästa sida: Ingen värdering i prestation

Gator med personnamn

Antal namnsatta gator: 1341

Gator med kvinnliga förnamn: 12

Gator med manliga förnamn: 34

Totalt antal gator med förnamn: 46

Andel gator med kvinnligt förnamn: 26%

Andel gator med manligt förnamn: 74%

Totalt antal gator med personnamn: 25

Gator med kvinnligt personnamn: 3

Gator med manligt personnamn: 22

Andel gator med kvinnligt personnamn: 12%

Andel gator med manligt personnamn: 88%

Total längd gata med kvinnligt namn (meter): 2 505

Total längd gata med manligt namn (meter): 9 612