Inrikes.

2017-10-27 06:00
  • Sammanlagt betalade Norrköpings kommun ut 187 miljoner kronor till företag för att bedriva grundskoleverksamhet 2016. Drygt 12 miljoner kronor av dessa gick till vinst.  Bild: Pontus Lundahl/TT
    Sammanlagt betalade Norrköpings kommun ut 187 miljoner kronor till företag för att bedriva grundskoleverksamhet 2016. Drygt 12 miljoner kronor av dessa gick till vinst. 
  • Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden, tycker att friskolornas vinstuttag är problematiskt men anser inte att ett vinsttak är lösningen. Bilden är från ett tidigare tillfälle.  Bild: Pontus Stenberg/TT
    Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden, tycker att friskolornas vinstuttag är problematiskt men anser inte att ett vinsttak är lösningen. Bilden är från ett tidigare tillfälle. 
  • Bild: Fredrik Sandberg/TT

Friskolornas vinster – het fråga inför valet

Drygt 5000 kronor per elev och år. Det är den genomsnittliga vinst friskolorna som bedriver grundskoleverksamhet i Norrköping tar ut.

”Jag tycker att vi ska använda pengarna till eleverna”, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Debatten om friskolekoncernernas vinster kan bli nästa års stora valfråga. För några veckor sedan gick regeringen och Vänsterpartiet ut och meddelade att de i vår kommer att lägga fram ett förslag till riksdagen om ett vinsttak i välfärden. Ett förslag de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna meddelat att de kommer att rösta ned.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


ETC Norrköping har i en granskning undersökt hur stor vinst friskolorna som bedriver grundskoleverksamhet i Norrköping gör. De skolor vi har undersökt är Erlaskolan Södra, Erlaskolan Östra, Jönsbergska Idrottsskolan, Kunskapsskolan, Prolympia och Vittra Röda stan.

Jönsbergska tog ut störst vinst

Sammanlagt betalade Norrköpings kommun ut 187 miljoner kronor till dessa för att bedriva grundskoleverksamhet 2016. Drygt 12 miljoner kronor av dessa gick till vinst.

Genom att göra en schablonberäkning utifrån vinstmarginalen i friskolornas årsredovisningar har vi fått fram en siffra för hur hög vinsten blev per elev och år.

Störst vinst tog Jönsbergska Idrottskolan ut med 9000 kronor per elev och år.

– Om vi har en bättre marginal än andra skolor i området kan det bero på att alla vi fyra delägare jobbar helhjärtat i verksamheten. Vi har till exempel inga kostnader för rektorer eller andra administrativa tjänster eftersom vi själva fyller de funktionerna, säger Patrik Jönsson, styrelseordförande för Jönsbergska Idrottsskolan AB, och rektor på skolan.

– Vi är också måna om att pressa priserna på allt vi köper in, och försöker att få bättre upphandlingar än kommunen, säger han.

Enligt Patrik Jönsson går vinsten både tillbaka till verksamheten och till aktieutdelning åt ägarna.

– Vi som jobbar ska ha en skälig ersättning, men vi måste också få in ett överskott för att kunna återinvestera i verksamheten.

Enligt Patrik Jönsson har skolans styrelse använt aktieutdelningen för att reglera löner och ersättning till ägarna.

Det blir ju både mer förmånligt för oss som privatpersoner, men också mer förmånligt för bolaget eftersom det bidrar till att mer pengar stannar kvar i bolaget.

De övriga friskolornas vinst i Norrköping landade på mellan 2 500 kronor och 7000 kronor per elev och år.

”Gillar tanken med lottning”

Olle Johansson (S), är ordförande i utbildningsnämnden. Han tycker att friskolornas vinstuttag är problematiskt men anser inte att ett vinsttak är lösningen.

– Nej, det skulle bli för krångligt. Och då skulle vi behöva skapa kontrollmekanismer som krånglar till allting. Det är bara att inse att det alltid går att ta ut vinst på andra sätt, säger han.

Olle Johansson vill istället se en större likvärdighet vad gäller skoluppdraget.

– Jag gillar tanken med lottning. Då blir uppdraget mer likvärdigt och man får en jämn fördelning av elever. Det ska alltså inte gå att använda kötid som ett överskottsinstrument.

Olle Johansson säger att det inte är en tillfällighet att vissa skolor bara har svenskfödda och färre elever med särskilda behov.

– Det är bara genom att ha mindre personal som det går att göra vinst. Och då måste man undervisa på ett sätt som gör att du behöver mindre personal, och ha elever som är mer självgående.

Tar inte emot nyanlända

Exempel är skolor som inte tar emot nyanlända elever. Jönsbergska Idrottskolan är en av dem.

– Fram till i dag har vi inte tagit emot nyanlända. Men vi ska ha ett möte med kommunen den här månaden för att se hur vi kan hjälpa till.

– Eftersom vi har en profil som bygger på idrott måste vi se vilka som kan integreras på bästa sätt, säger Patrik Jönsson.

Olle Johansson tror att det är försent att backa bandet, och förbjuda vinster i skolan. Men säger att en systemförändring måste ske på nationell nivå.

– De politiska partierna måste komma fram till en kompromiss och skapa ett skolsystem liknande det vi har i vården, där du som patient kan lista dig på den vårdcentral du vill – och du som vårdgivare är skyldig att ta emot alla.

– Den grundläggande tanken är ju att våra pengar ska gå till eleverna, säger han.

Håkan Wiclander är ordförande i idéburna skolors riksförbund. Han tycker att skolor ska kunna ta ut ett överskott, men vill förbjuda aktieutdelning åt ägarna. Han håller därför med om att det krävs en systemförändring.

– Förslagen som finns i Skolkommissionens betänkande att ålägga varje skola eller huvudman att ta ansvar för att man har en bred social sammansättning, är ett sätt att börja reglera att företag inte ska kunna ”skumma marknaden”.

Han menar att vad som skett de senaste åren är att en mängd stora skolföretag växt fram, vars enda syfte är att producera kunskap till så låga priser som möjligt.

– Det gör de genom att vända sig till resursstarka föräldrar och etablera sig i de områden där dessa finns, säger han.

Håkan Wiclander tycker att regeringen gör rätt som går på med en vinstbegränsningsregel där man undantar de idéburna organisationerna.

– Det här vinstbegränsningsförslaget, som det ska läggas proposition på i vår, kommer att röstas ned i riksdagen, men man kommer att göra det till en valfråga.

– Därefter tror jag att den här frågan kommer att lösa sig i någon slags kompromiss där man höjer kraven för vad det innebär att driva en skola. Och samtidigt hitta lösningar på hur man begränsar utflödet – för det är vinstutdelningarna som är det knepiga i det här, säger han.

Kommer ta tid att ändra systemet

Håkan Wiclander tror att det går att förändra nuvarande skolsystem, men att det kommer att ta tid.

– Skolan ägs av svenska folket. Svenska folkets demokratiska form har inrättat ett skolväsende där vi under 1900-talet strävat mot jämlikhet, och att det ska vara möjligt att komma någonstans i livet oavsett vilka föräldrar man är född av.

– Sedan har politikerna de senaste 25 åren öppnat upp för att det ska finnas olika skolaktörer. Och eftersom det är politikerna  som öppnat för det är det också dem som kan stänga eller förändra systemet. Politiken slår marknaden. Men marknaden kommer att göra motstånd, så är det.

Friskolornas vinst i Norrköping 2016

Erlaskolan Södra ägs av Lärande i Sverige AB

Rörelseresultat (Lärande i Sverige AB): 45 047 000

Vinst per elev och år i Norrköping: 7349

Norrköpings kommun betalar för verksamheten: 15 218 872

Erlaskolan Östra ägs av Lärande i Sverige AB

Rörelseresultat (Lärande i Sverige AB): 45 047 000

Vinst per elev och år i Norrköping: 7485

Norrköpings kommun betalar för verksamheten: 45 590 472

Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB

Rörelseresultat: 3 474 000

Vinst per elev och år: 9381

Norrköpings kommun betalar för verksamheten: 24 117 620

Kunskapsskolan Strömmen ägs av Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Rörelseresultat (Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag): 51 167 000

Vinst per elev och år: 3966

Norrköpings kommun betalar för verksamheten: 39 158 080

Prolympia ägs av Prolympia AB

Rörelseresultat (Prolympia AB): 3 488 000

Vinst per elev och år: 2462

Norrköpings kommun betalar för verksamheten: 37 945 708

Vittra Röda stan ägs Vittraskolorna AB som i sin tur i sin årsredovisning hänvisar till Academia Support AB

Rörelseresultat (Academia Support): 439 283 000

Vinst per elev och år: 5213

Norrköpings kommun betalar för verksamheten: 25 048 994

Så har vi räknat

För att få en bild av skolornas vinster har vi tittat på vilken vinstmarginal bolaget som äger skolan redovisar i sin senast tillgängliga årsrapport. Vinstmarginalen är ett sätt att mäta lönsamheten för företag och den får man fram genom att dela vinsten med omsättningen. I vissa fall hänvisar ägarbolagen till sitt moderbolag, och då har vi använt oss av moderbolagets vinstmarginal.

Vi har sedan tagit fram siffror på hur mycket pengar kommunen betalar ut till respektive skola och hur många elever som går på skolan som kommunen betalar för. Genom att multiplicera vinstmarginalen med skolpengen och dela summan med antalet elever har vi fått fram en siffra för hur hög vinsten blir per elev.

I Ilmar Reepalus utredning om ett vinsttak i välfärden finns det ett förslag om ett vinsttak på sju procent. Det vinsttaket är inte samma sak som vinstmarginalen i vår beräkning utan beräknas på ett annat sätt.

Vår uträkning är inte exakt, men den ger en bild av hur mycket av skolpengen som inte går direkt tillbaka till verksamheten. Flera av de större friskolorna ingår dessutom i större koncerner där pengar flyttas mellan de olika bolagsdelarna, vilket gör att det är svårt att följa var vinsten tar vägen.