Inrikes.

2017-11-17 06:00
Samtidigt som läkarna inte blir fler och barnmorskorna blir färre ökar antalet förlossningar och komplicerade graviditeter.
Samtidigt som läkarna inte blir fler och barnmorskorna blir färre ökar antalet förlossningar och komplicerade graviditeter.

”Fortsätter utvecklingen så här är risken stor för vårdskador”

Tuffa arbetsvillkor, där många väljer att söka sig någon annanstans. Den förklaringen ger Kaisa Karro (S), landstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden till varför allt fler barnmorskor söker sig bort från förlossningsvården och de allt högre sjukskrivningstalen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

– Jämfört med andra landsting har vi en bra situation inom förlossningsvården, säger Kaisa Karro (S), som tills helt nyligen var ordförande i personalutskottet. Men det är svårt att hitta alexanderhugget som löser alla personalproblem. Det krävs många olika saker.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


 – Vi har satsat på full lön för de som vidareutbildar sig, fortsätter hon. Vi har sett till att servicen runt omkring, som administration eller städning, sköts av andra. När vi gjort så på andra ställen, har antalet sjukskrivningarna sjunkit.  Däremot har vi inte diskuterat förkortad arbetstid eller högre lönenivåer.

Fler komplicerade graviditeter

Orsakerna som Kaisa Karro (S) anger till att allt fler söker sig bort och fler blir sjukskrivna är generella för hela vården i dag, inte bara för barnmorskor, som liksom många andra har blivit ett bristyrke.

 – Vi har den bemanning vi behöver, säger Elisabeth Kristiansen, produktionsenhetschef på barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland. När vi hörs vid ett senare tillfälle ändrar hon sig till att regionen inte har den bemanning man skulle behöva.

 Det är inte bara antalet förlossningar som ökar. De komplicerade graviditeterna ökar också. 2007 utgjorde de 27 procent av det totala antalet förlossningar. 2015 hade de ökat till 43 procent.

 – Kvinnorna som föder blir allt äldre, säger Elisabeth Kristiansen. Det är också vanligare med problem med fetma. Och fler med till exempel cancerdiagnoser och andra sjukdomar väljer att föda barn.

Riskerna ökar

Men läkarna blir inte fler och barnmorskorna blir färre. Att ersätta barnmorskor med sjuksköterskor går inte då de inte har samma kompetens. Däremot har regionen satsat på att ha fler undersköterskor i teamen

– Det kan vara tryggt att veta att det finns en erfaren undersköterska hos den födande mamman, säger Elisabeth Kristiansen, då barnmorskan kanske har fler förlossningar samtidigt.

 – Fortsätter utvecklingen så här är risken stor för vårdskador, både på barn, mödrar och personal, säger Emma Klingvall, ordförande på vårdförbundet i Östergötland. Blir det inte fler barnmorskor kommer det inte att fungera i längden.