Inrikes.

2017-12-29 06:00

Förbud mot transporter i innerstaden

Många större städer har länge haft förbudszoner för transporter av farligt gods genom stadskärnorna. Först nu följer Norrköping efter.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Trots att så mycket farligt gods trafikerar kommunen har det varit fritt fram för lastbilschaufförerna att välja vilken väg som helst genom stan. Det innebär att många kört rätt i genom de centrala delarna eftersom det varit en kortare väg. Men i maj ändrades reglerna och länsstyrelsen beslutade om förbud mot farliga transporter i kommunen. Skyltarna som visar att det är förbjudet att köra genom de centrala delarna av stan kom upp under hösten.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Än återstår dock att utvärdera hur skyltningen har genomförts. Jag tycker att de är placerade för nära de platser där förbudet träder i kraft. Man måste skylta i god tid så chaufförerna hinner välja de rekommenderade vägarna runt stan i stället, säger Samuel Andersson, brandingenjör på räddningstjänsten, som deltagit i planeringen av förbudszonen tillsammans med kommunen och länsstyrelsen.

Många undantag

Mest märkbart för Norrköpingsborna är att det nu är totalförbud för farliga godstransporter på Södra Promenaden, Östra Promenaden och på Kungsgatan. Länsstyrelsen kan dock bevilja tidsbegränsade undantag för tillfälliga behov.

Det är den redan hårt belastade polisen som ska se till att förbudet efterlevs.

Beslutet är utformat så att all trafik med farligt gods egentligen är förbjuden men det finns många undantag. Bland annat på nyckelvägar som E22:an och E4:an, men också Söderleden, Sjötullsgatan, Hanholmsvägen, Kommendantvägen och Västra Braviksvägen.

Så här skriver länsstyrelsen som motivering till beslutet: ”Transporter av farligt gods på väg inom och i närheten av Norrköpings tätort är en stor riskkälla. En tydligare reglering av dessa transporter är en av de i särklass effektivaste säkerhetshöjande åtgärderna för medborgarna inom Norrköpings kommun”.