Inrikes.

2017-03-31 05:49
Samarbetet har gjort att regionen har kunnat ta upp konkurrensen med privata aktörer, som annars ofta är snabbare i arbetet med just rekrytering och utbildning av familjehem. Bild: Jessica Gow/TT
Samarbetet har gjort att regionen har kunnat ta upp konkurrensen med privata aktörer, som annars ofta är snabbare i arbetet med just rekrytering och utbildning av familjehem.

Fler regioner tar över familjehemsvård

Allt fler kommuner väljer att samarbeta på regionnivå kring rekrytering och utbildning av familjehem. Detta för att komma bort från de privata aktörerna och stärka de egna verksamheterna.

Hittills har kommuner i fyra län byggt upp centrum för rekrytering och utbildning av familjehem; Jämtland, Jönköping, Västernorrland och Värmland. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Och i Kalmar håller man på att bygga upp ett regionalt samarbete, berättar Kjerstin Bergman, projektledare på avdelningen för vård- och omsorg på Statens kommuner och landsting, SKL. 

Hon ser utvecklingen av regionala samarbeten som positiv av flera anledningar. Dels avlastar det de mindre kommunerna som har svårt att få ihop verksamheten och hålla en bra kvalitet, dels gör den gemensamma banken av familjehem att kommunerna inte konkurrerar om samma familjer och kan spara tid som annars varje kommun lägger på utredningar och rekrytering av familjer.

– Genom att lägga verksamheten på en regional nivå kan man bygga upp verksamheten och skapa ett bättre stöd, säger Kjerstin Bergman. 

Det pågår även samtal kring att skapa egna regionala konsulentstöd för familjer som behöver extra stöd och utbildning för att klara mer komplexa placeringar. Tjänster som kommunen annars brukar köpa in av privata aktörer och som brukar vara extra kostsamma. 

”Jobba så smart som möjligt”

I Jönköpings län har 12 av 13 kommuner anslutit sig till det regionala familjehemssamarbetet och startat en enhet som jobbar för att rekrytera och utbilda familjehem. Sofia Lager Millton är ansvarig för samarbetet från regionens sida.

– Man vill kunna jobba så smart som möjligt. Och att några ska ha tid att hålla på med rekrytering. I små kommuner kan det arbetet annars ofta ligga på de ordinarie familjehemssekreterarna och det är ofta något som prioriterar bort sig självt när det är stora behov i de familjehem som redan har uppdrag, säger hon.

Bättre matchningar

Samarbetet har också gjort att regionen har kunnat ta upp konkurrensen med privata aktörer, som annars ofta är snabbare i arbetet med just rekrytering och utbildning av familjehem.  

– Sedan är det så att vissa familjehem är smalare i vilka uppdrag de kan ta. Då kanske den kommunen som de har vänt sig till tidigare inte har något barn som matchar, men här har man då ett helt läns barn att matcha. Det gör förhoppningsvis att det blir bättre matchningar mellan barn och familjer, säger Sofia Lager Millton.