Inrikes.

2017-10-20 06:00
Antalet besök på de två e-läkarföretagen har successivt ökat från blygsamma 100 i juni 2016 till mellan 17000 och 18000 varje månad i år.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
Antalet besök på de två e-läkarföretagen har successivt ökat från blygsamma 100 i juni 2016 till mellan 17000 och 18000 varje månad i år.

Dyr nota när många fler träffar läkare på nätet

Östgötarnas användande av de privata e-läkartjänsterna Kry och Min doktor har på mycket kort tid exploderat. Och det är Region Östergötland som får betala notan på 3,5 miljoner kronor när varje samtal ska finansieras. Tjänsterna utnyttjas flitigt i hela Sverige och totalt har landstingen tvingats punga ut med 123,5 miljoner kronor de senaste tolv månaderna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den offentligt drivna hälso- och sjukvården har tagits på sängen av den skenande utvecklingen på området. Att snabbt få kontakt med en läkare via nätet, som kan ställa diagnos på sjukdomar, som inte kräver kroppsliga undersökningar, är uppenbarligen en service som den traditionella vården inte har insett behovet av. Bara i Östergötland har 4 500 personer använt tjänsten. I Stockholm hela 63 000 personer.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Under hösten i fjol började alltmer pengar komma in på Region Jönköpings konto för utomlänsvård. Man insåg snabbt att det var Krys och Min doktors tjänster som genererade pengarna.

Två vårdcentraler

Att just Region Jönköping är den instans som har fakturerat övriga landsting för de två företagens samtal med människor över hela landet, beror på att e-läkarföretagen tidigt under 2016 skrev underleverantörsavtal med privata vårdcentraler i Jönköpings län, Kry med Läkarhuset i Tranås AB och Min doktor med Wetternhälsan i Jönköping. I dag är underleverantörernas verksamhet större än de två vårdcentralernas. Så även om e-läkarföretagen har säte i Stockholm och Malmö och anlitar läkare över hela landet, är det formellt de två vårdcentralerna som står för tjänsten. Och de ingår i Vårdval Jönköpings län. Eftersom landstingens gemensamma riksavtal för utomlänsvård då kan tillämpas är det Region Jönköping som skickar ut fakturor för de besök som e-läkarna tar emot över nätet. De första fakturorna skickades ut i juni och då tillämpades den taxa som gäller för utomlänsvård, det vill säga 2 195 kronor per samtal.

–Det var omöjligt för oss att förutse att antalet konsultationer skulle bli så stort på bara några månader, säger Jonatan Vincent, styrekonom på Region Jönköping, och fortsätter:

– Vi insåg snabbt att detta inte var en rimlig kostnad eftersom ju det här handlar om ett enklare besök över nätet utan all den kringservice som finns på en vårdcentral. Så inför 2017 sänkte Sydöstra sjukvårdsregionen taxan till 1 200 kronor per besök. Då ska man ju också räkna bort de 250 kronor som patienterna själva betalar när de anlitar läkarna på Kry och Min doktor, säger Jonatan Vincent.

Numera har också övriga landsting vaknat och i ett gemensamt beslut har man sänkt taxan ytterligare till 650 kronor per besök. Men eftersom tjänsten samtidigt har ökat lavinartat ramlar fortfarande stora summor in till Region Jönköpings konto för utomlänsvård. Där skickar man dem vidare till de två vårdcentralerna, som sedan betalar e-läkarföretagen. Hur mycket Kry och Min doktor får av pengarna vet man inte, eftersom innehållet i underleverantörsavtalen är hemliga.

Massiv reklamkampanj

Under året har de två e-läkarföretagen genomfört en massiv reklamkampanj inte minst i storstäderna, vilket antagligen är en av anledningarna till att tjänsten har fått en sådan omfattning. Stressade storstadsbor med sjuka barn har varken tid eller lust att vänta i telefonköerna till vårdcentralerna eller släpa med sig snoriga barn på tunnelbanan för ett personligt besök. För dem har e-läkartjänsterna underlättat vardagen betydligt. Av alla samtal kommer majoriteten, hela 73 procent, från storstäderna. Patienter bara från Stockholms läns landsting står ensamma för hela 43 procent av besöken. Antalet besök har successivt ökat från blygsamma 100 i juni 2016 till mellan 17 000 och 18 000 varje månad i år.