Reportage.

2017-05-02 06:20
 • I januari uppmärksammade vi att mammorna i regionen tar ut närmare tre gånger fler föräldradagar än papporna. Orsaken till att Simon Clausen har tagit ut färre dagar än sambon Katarina Jovanovic är hans arbete. Bild: Lisa Karlsson
  I januari uppmärksammade vi att mammorna i regionen tar ut närmare tre gånger fler föräldradagar än papporna. Orsaken till att Simon Clausen har tagit ut färre dagar än sambon Katarina Jovanovic är hans arbete.
 • Betala lokaltrafiken via skattsedeln! I våras räknade vi ut att det skulle innebära en skattehöjning med 85 öre per 100-lapp att införa gratis kollektivtrafik i Norrköping. Bild: Lisa Karlsson
  Betala lokaltrafiken via skattsedeln! I våras räknade vi ut att det skulle innebära en skattehöjning med 85 öre per 100-lapp att införa gratis kollektivtrafik i Norrköping.
 • Tidigare i våras uppmärksammade ETC Norrköping en rad insatser som görs i kommunen för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Vi träffade Aref Hazareh, som efter praktik har fått jobb inom hemtjänsten. Bild: Lisa Karlsson
  Tidigare i våras uppmärksammade ETC Norrköping en rad insatser som görs i kommunen för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Vi träffade Aref Hazareh, som efter praktik har fått jobb inom hemtjänsten.

Behövs den lokala journalistiken?

Ett år har gått sedan ETC Norrköpings första nummer kom ut! Vi har frågat några lokala profiler hur de ser på lokaljournalistiken. Behövs den och i så fall varför? 

Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande: 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det behövs lokala medier ännu mer i dag när den seriösa journalistiken upplever en kris. Jag tror det är 40 procent av mina kollegor i kommunerna runt om i Sverige som saknar en daglig granskning utförd av professionella journalister. Det är en allvarlig utveckling. Makten måste alltid granskas och framför allt av dem som har en professionalism och en pressetik. 

– Det är ändå så att även om man kan tänka sig andra kanaler, som sociala medier och enskilda, som granskar så behövs ändå den professionella journalistiken därför att ni har en kunskap, men också ett uppdrag som är unikt; att granska makten utan några andra hänsyn än att sanningen ska fram. Och det är oerhört viktigt. Och finns det dessutom flera granskare så får vi en mångfald som ju självklart gör demokratin spänstigare och mer vital. 

Carina Milde, intendent, konstvetare och en av ETC Norrköpings ledarskribenter: 

 – En aktiv lokalpress som granskar det lokala samhället är ett måste för att säkerställa det fria, demokratiska samtalet, både lokalt, regionalt och nationellt. I dag hamnar nyhetsrapportering i flöden på sociala medier och sällan väljer människor att prenumerera på tidningar. I stället blir mer och mer digitaliserat. Detta är i sig inte ett problem så länge vi har utbildade, avlönade journalister som arbetar inom ramen för ett redaktionellt samtal. Vi behöver även en bra bredd på frilansande journalister och skribenter som utifrån ämnesinriktad kompetens belyser olika frågor som rör lokalsamhället. Här har vi ett gemensamt ansvar att se till att de har möjlighet att publicera. 

– Med en aktiv lokal nyhetsrapportering säkerställer vi att de lokala rösterna fångas in, att de blir del av en officiell nyhetsrapportering och på så vis går att söka upp och referera till. Allt som sägs i nyheter, sägs inte för stunden, utan är en del av ett pågående arbete för att bygga den demokrati den fria pressen värnar om och har en avgörande betydelse för.

Johan Wänström, universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet: 

 – Vi behöver ju helt klart medier i Sverige. Det är en grundförutsättning för demokratin, att det finns medier mellan medborgarna och beslutsfattarna på något sätt. Men hur medierna ska fungera, det är något som håller på att förändras både i världen och i Sverige. Vi har en digitalisering och människor läser inte tidningar på samma sätt längre. 

Varför behövs då de lokala medierna?

– Granskningen är oerhört viktig, men även behovet av någon som beskriver en helhet av vad som händer i vardagen. Jag kan naturligtvis se vad som händer runt omkring mig i min vardag, men när jag ska fatta beslut om hur jag ska rösta i nästa val är det oerhört viktigt att jag har en helhetsbild av samhället, hur det ser ut och vad som fungerar och inte fungerar. Den uppgiften tycker jag är oerhört viktig och där behövs det lokala medier. 

Vilka utmaningar ser du för dagens media?

– Jag tycker att ett problem i media i dag, som jag tror kan bero på att resurserna inte riktigt finns hos medierna, är att journalisterna ibland springer på redan öppna spår som andra tillhandahåller åt dem. Till exempel pressmeddelanden som kommuner och andra organisationer skickar ut. Man tar inte egna initiativ till granskningar och att beskriva. Det finns skickliga kommunikatörer i alla organisationer som är bra på att få ut budskap som journalister nappar på utan att kanske göra en kritisk granskning, och de kanske tar den vinklingen som presenteras där. Jag skulle gärna se att det fanns förutsättningar för en lokal mediebevakning där man inte bara nappade på sådant och där man hittade sina nyheter på egen hand på ett annat sätt. Men det verkar inte riktigt finnas resurser till det och det tycker jag är ett problem. För nu är det många gånger de som är resursstarka och har kommunikatörer som kan få ut sin bild av verkligheten och det behöver inte vara den enda bilden av verkligheten. Vi behöver någon form av media som gör mer än att hoppa på olika pressmeddelanden och som tar egna initiativ. Det ser jag som en stor utmaning i framtiden.