Debatt. .

2016-11-28 07:37
I Norrköpings kommun skiljer det i genomsnitt 8 500 kronor i månaden mellan kommunalt och privat anställda med minst tre års akademisk utbildning.  Bild: Berit Roald/NTB/TT
I Norrköpings kommun skiljer det i genomsnitt 8 500 kronor i månaden mellan kommunalt och privat anställda med minst tre års akademisk utbildning.

Stäng lönegapet i Norrköpings kommun

Kommunerna måste kliva fram som attraktiva arbetsgivare. Dit hör att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. I Norrköpings kommun är löneskillnaden mellan privat och kommunal sektor för akademiker i genomsnitt 8 500 kronor i månaden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det ska vara möjligt att göra lönekarriär även i kvinnodominerade akademikeryrken. Så är det tyvärr inte i dag. Medan en civilingenjör i privat sektor kan fördubbla lönen under ett yrkesliv stannar ökningen för en socionom anställd av kommunen på i snitt 10 000 kronor, som Akademikerförbundet SSR tidigare har visat i en rapport.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Det är inte rimligt att kunskap och erfarenhet ger så liten skillnad i lönekuvertet under ett helt arbetsliv. Vi anser att det ska vara möjligt att fördubbla lönen under ett yrkesliv också för välfärdens viktiga akademiker.

I grund och botten handlar det om värderingar. Arbete som utförs i kvinnodominerade områden värderas generellt lägre än arbete inom manligt dominerade områden.

Nu i höst har våra kommunpolitiker en chans att ta avgörande steg mot mer jämställda löner. Lönekakan måste öka när ramarna för nästa års budget läggs fast.

Nya siffror som vi bett Statistiska centralbyrån ta fram visar hur stort lönegapet är i Norrköpings kommun, där det alltså i genomsnitt skiljer 8 500 kronor i månaden mellan kommunalt och privat anställda med minst tre års akademisk utbildning. Det betyder en skillnad i livslön på 3,5 miljoner kronor, räknat på ett 35-årigt yrkesliv.

Det är inte hållbart i ett läge när konkurrensen om den välutbildade och kvalificerade arbetskraften, däribland våra medlemmar, ökar kraftigt. Kommuner och landsting står inför mycket stora rekryteringsbehov och kommer enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, att behöva över en halv miljon nya medarbetare fram till år 2023. Norrköpings kommun är inget undantag, och redan i dag är bristen på kvalificerad arbetskraft påtaglig inom flera kommunala verksamhetsområden.

För att möta dessa utmaningar krävs en genomtänkt lönestrategi. Det ökar kommunens attraktivitet, både som arbetsgivare och som boendeort. Ansvar, kompetens och prestation ska styra lönen, inte förlegade värderingar. Det är hög tid att stänga lönegapet och se till att kompetens och inte kön styr lönen.

Per Ziljat & Emöke Bokor 
Per Ziljat – ordförande Akademikerförbundet SSR Norrköping. Emöke Bokor – ledamot förbundsstyrelsen Akademikerförbundet SSR.