Debatt. .

2017-01-16 10:09
Politiker och tjänstemän måste ta mycket större hänsyn så att både vi, naturen och miljön mår bra nu när staden växer, tycker Naturskyddsföreningen i Norrköping.
Politiker och tjänstemän måste ta mycket större hänsyn så att både vi, naturen och miljön mår bra nu när staden växer, tycker Naturskyddsföreningen i Norrköping.

Skog nära tätort är viktigt

Det är ännu viktigare än tidigare att Norrköping är socialt och ekologiskt hållbart nu när vi växer.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vi blir flera som ska dela på naturen. Många flyttar hit för att vår stad är ”lagom” stor och för att det finns natur på nära håll. Det handlar om livskvalitet, lagstadgade krav och grundläggande behov av natur, ren luft, tystnad och ett rikt friluftsliv. Då får inte naturen tas bort. Våra politiker och tjänstemän måste ta större hänsyn till naturen i all planering. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Att ha natur på gångavstånd för boende, skolor, förskolor och arbetsplatser är mycket viktigt. Larmrapporter visar att människors hälsa försämras. Fetma och psykisk ohälsa ökar kraftigt. Vi ska även värna den biologiska mångfalden, ett av 16 miljömål som ska vara uppfyllda redan om tre år. En checklista finns på Norrköpings kommun med rubriken ”Hållbar utveckling”. Den är bra och många av Naturskyddsföreningens hjärtefrågor är belysta, såsom trafik, djur, natur, rekreationsområden och strövområden. Vi hoppas att kommunens politiker och tjänstemän aktivt nyttjar listan och jobbar för att nå miljömålen. 

Tyvärr visar mycket i planering av nya områden och i den nya översiktsplanen på något helt annat. 

Tätortsnära skog kan vara en rejäl dunge för barnens lek eller ett skogsområde som används för rekreationsändamål. Elever kan vandra till sitt ”naturklassrum” för undervisning av sina naturpedagoger ute i det gröna. Sammanhängande skogspartier har många andra viktiga funktioner som vind- buller- och dammdämpande. Skogen suger även fukt, renar luft och gynnar mikroklimatet. Tätorterna behöver sin natur som renande ”gröna lungor” för att nå klimatmålet. En stor fördel är också att alla, barn som gamla, kan gå till den ”nära” skogen, där man vandrar, leker, joggar och plockar bär, utan att behöva använda bil. 

Vi menar att kommunen måste ta betydligt större hänsyn till natur och skog i sitt planarbete. Såväl i den nu utställda översiktsplanen (ÖP Staden och landsbygden) som i detaljplaneringen. Föreningen jobbar för en dialog och kontakt med plankontorets tjänstemän och ekologerna i kommunen. Även politikerna bjuds in för att utbyta tankar. Föreningen ser fram mot nya givande möten. 

En gedigen grön planering så man får en helhetsbild i kommunen över var naturområden ska behållas och utvecklas är nödvändig. Nu händer det att markägare slutavverkar tätortsnära skog precis innan kommunens planarbete drar igång för ett nytt område. Det måste absolut förhindras. Varje tätortsnära naturområde behöver en skötselplan så den förblir attraktiv och tillgänglig. Sly ska tas bort och privata initiativ med trädfällning för sjöutsikt etcetera ska förbjudas. 

Nu gör kommunen detaljplaner för ett mycket begränsat område åt gången. Då missar man helt att se sammanhang och behov inom ett större område. Naturskyddsföreningen menar att det är bättre att först göra fördjupade översiktsplaner (FÖP) över lite större områden. Där kan man då lägga in alla behov och funktioner sammanvägt. Grönstruktur, skola, affär, kollektivtrafik och cykelvägar med mera. Samhällsplanering i samförstånd på naturens och boendes villkor ger ett lyckat resultat. Då kommer Norrköpingsborna att trivas i sin nära natur. 

Stefan Arrelid 
Ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrköping