Debatt. .

2017-05-25 07:00
”Hetsprivatisering löser inte problemen för hemtjänsten Stjernkvist!”, tycker debattörerna. Bild: Hasse Holmberg/TT
”Hetsprivatisering löser inte problemen för hemtjänsten Stjernkvist!”, tycker debattörerna.

Privatisering löser inte hemtjänstens problem

"Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten – det i särklass det största sveket av Socialdemokraterna gentemot sina väljare i Norrköping", skriver debattörerna som företräder (V). 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den 17 maj fattade kvartetten i vård- och omsorgsnämnden, med Socialdemokraterna i spetsen och med stöd av MP och SD, beslut om att införa Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV), vilket innebär att privata företag tillåts sköta hemtjänsten och tjäna pengar på omsorgen om Norrköpings äldre. Pengar som i stället borde gå till att anställa fler personal. Därmed sätter S och borgarna, SD och MP företagens vinstjakt före välfärden. En privatisering kommer inte att lösa problemen i hemtjänsten.

Det blir i särklass det största sveket av Socialdemokraterna gentemot sina väljare i Norrköping, de blev lovade inför valet 2014 ”Att en valfrihetsreform utan fri etableringsrätt genomförs i hela kommunen” (Framtidskontrakt, Socialdemokraternas valprogram i Norrköping 2014), ett löfte de nu bryter genom att tillåta fri etableringsrätt för företagen.

Omsorgen om Norrköpings äldre är hotad när Socialdemokraterna, MP och borgarna stressade igenom ett dåligt förberett förslag för att privatisera hemtjänsten. LOV handlar inte i första hand om valmöjlighet för brukaren utan sätter företagens möjlighet till etableringsfrihet i första rummet. Vi anser inte att det är företagens intresse som ska komma först, utan individens. Vi måste sträva efter ett system som ger långsiktighet och kontinuitet för vården och omsorgen och inte ett som skapar kaos och försämrar kvaliteten.

Vi har varit positiva till en genomlysning av verksamheten med tanke på de höga kostnader som kommunen har i dag. Vi känner dock en oro över hur modellen för ersättning utformas. I tjänsteutlåtandet kan man utläsa att de ekonomiska konsekvenserna av beslutet inte kan beräknas i nuläget. I de fall den externa utföraren till exempel går i konkurs eller inte får det antal brukare den avsett, måste den egna verksamheten kunna ta emot med kort varsel.

Detta kan komma att kräva en överkapacitet i den verksamhet som kommunen driver. Det är heller inte klarlagt vad som händer med den övertalighet inom kommunen som fler aktörer skapar. Denna situation innebär ett ekonomiskt risktagande som måste hanteras under löpande budgetår. Sammantaget finns det betydande ekonomiska risker som inte är utredda eller budgeterade för.

I flera kommuner har det i stället lett till otrygghet för de äldre och till försämrade arbetsvillkor för de anställda. Vinstjakt hör inte hemma i välfärden. Vänsterpartiet har lösningar som kan förbättra hemtjänsten. Vi ser problemen i dagens verksamhet och vill se en förändring så snart som möjligt.

Våra lösningar är:
– Ge mer pengar till hemtjänsten
– Öka personaltätheten och stärk personalens kompetens
– Stärk de äldres och personalens inflytande
– Inför valfrihet på riktigt, låt våra äldre bestämma och inte företagen!

 

Mona Olsson, Anna Björkdahl & Ricardo Olivares (V) 
Mona Olsson (V), oppositionsråd, Anna Björkdahl (V), ordförande Vänsterpartiet Norrköping och Ricardo Olivares (V)