Debatt. .

2017-01-09 05:25
"Med det fria skolvalet och fri etableringsrätt för vinstgivande skolföretag i konkurrens om eleverna (skolpengen) har olikvärdigheten stadigt ökat", skriver debattören.  Bild: Jessica Gow/TT
"Med det fria skolvalet och fri etableringsrätt för vinstgivande skolföretag i konkurrens om eleverna (skolpengen) har olikvärdigheten stadigt ökat", skriver debattören.

Moderaternas förslag missar målet

Moderaterna i Norrköping oroar sig för den (enligt senaste Pisa-undersökningen) ökade olikvärdigheten i svensk skola. För att råda bot på missförhållandet har de lagt fram ett förslag om bättre samarbete mellan de kommunala skolorna och friskolorna (presenterat vid en pressträff tillsammans med en representant för Fria läroverken i december).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Man tänker sig bland annat gemensamma styrdokument för hur samarbetet ska se ut och att hitta former för att dela på lärare med spetskompetens.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Visst låter det bra med ett samarbete mellan skolchefer/lärare för att få en likvärdig undervisning mellan skolorna i Norrköping. Men förslaget missar målet – nämligen den segregering, inte mellan skolchefer/lärare utan mellan eleverna, som är orsak till olikvärdigheten. Det har redan visat sig att alla tillförda resurser och allt reformerande från regeringshåll inte har lyckats återföra jämlikheten och skolresultaten till de toppnivåer Sverige nådde i början av 1990-talet när dagens nyliberala skolsystem infördes.

Med det fria skolvalet och fri etableringsrätt för vinstgivande skolföretag i konkurrens om eleverna (skolpengen) har olikvärdigheten stadigt ökat. Men så har heller inga åtgärder vidtagits för att specifikt motverka den uppdelning av eleverna i de välutbildades skolor (ofta drivna av friskoleföretag) och de lågpresterandes (ofta kommunala) som det fria skolvalssystemet orsakat. Dessa skolor kan aldrig bli likvärdiga i kvalitet hur mycket resurser som än tillförs de lågpresterande skolorna. Eller hur mycket samarbete man än försöker åstadkomma mellan skolchefer/lärare.

Ett bättre förslag från Moderaterna för att öka likvärdigheten hade varit att göra ett försök att blanda elever från olika miljöer i både de kommunala skolorna och friskolorna för att på så vis göra skolorna mer jämlika. Det vore det minst krångliga och billigaste sättet att öka likvärdigheten och därmed höja kvaliteten och kunskapsnivån i Norrköpings skolor.

Kan det ändå vara så att Moderaterna oroar sig mindre för olikvärdigheten än för ett (som de tycker bidrar på fel sätt) eventuellt vinsttak på 7 procent för de vinstgenererande friskoleföretagen? En jämlik skola ligger inte i dessa skolföretags intresse. Förutsättningen för de miljonvinster de gör är just den segregering som det fria skolvalssystemet möjliggör. De tjänar på att locka till sig de välutbildades minst resurskrävande barn.

I stället för att vidta adekvata åtgärder tycks politikerna beredda att offra likvärdighet, kvalitet och inte minst miljonbelopp av våra skattepengar på ett för en jämlik skola för alla misslyckat system.

Margit Bergqvist 
Före detta lärare