Debatt. .

2017-12-21 07:00
Miljöpartiet vill att ungdomar med utvisningsbeslut som påbörjat gymnasiet ska få studera färdigt. Och kan de efter detta försörja sig själva, ska de få stanna.. Bild: Thomas Johansson/TT
Miljöpartiet vill att ungdomar med utvisningsbeslut som påbörjat gymnasiet ska få studera färdigt. Och kan de efter detta försörja sig själva, ska de få stanna..

Låt de ensamkommande ungdomarna stanna

Miljöpartiet anser att de orimliga förhållanden som rådde 2015 för ensamkommande barn var skamliga. Långa handläggningstider, och trots personalens stora arbetsinsatser uppstod det förhållanden som inte får existera i en rättsstat.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Efter Miljöpartiets hårda förhandlingar med S, har regeringen aviserat en tillfällig lag för att de ensamkommande som bedömdes vara under 18 år vid asylsökandetillfället före den 24 november 2015, ska få chansen att få stanna.

Det finns ungdomar som hunnit bli myndiga under asylprocessen och därigenom ändrat möjligheten för uppehållstillstånd. Men under tiden har dessa unga påbörjat studier, skaffat ett socialt liv och förberett sig för att bidra till Sveriges framtid. Vid beslut om utvisning har dessa unga som hunnit bli myndiga, tvingats sluta skolan, ofta byta kommun, för att sedan inte kunna utvisas till länder när verkställighetshinder stoppar utvisningen. Och så har vi en rättslös ung människa som inte får stanna, inte kan åka och inget tillåts att göra.

Detta är absurt! Miljöpartiet vill att ungdomar med utvisningsbeslut som påbörjat gymnasiet ska få studera färdigt. Och kan de efter detta försörja sig själva, ska de få stanna. Ungdomar som var minderåriga när de anlände och har fått vänta minst 15 månader på beslut, (vilket är max-tiden för prövning enligt EU:s asylprocedurdirektiv), ska även de få stanna. Självklart skedde det åldersbedömningar 2015, tusentals bedömdes redan från början vara för gamla, och åldrarna skrevs upp under processen enligt de regler som gällde och prövades sedan som vuxna. Denna tillfälliga lag är ingen form av amnesti, vissa utvisningar kommer att ske för de som saknat alla kriterier för att få stanna.

Det finns de som anser att lagen är rättsosäker och ger dubbla signaler. Men ett teoretiskt exempel: Ensamkommande tvillingar anländer tillsammans 2015, fyller i varsin ansökan men får olika handläggare. De går i samma gymnasieklass. Den ena tvillingen får sitt beslut snabbt och uppehållstillstånd, PUT, (närmare 90 procent ensamkommande med beslut i tid, fick PUT). Den andra tvillingen drabbas av 18 månaders väntetid, hinner fylla 18 år och får avslag och beslut om utvisning. Självklart är detta något som även motståndarna måste beakta. Om människor uppfyller alla regler som finns men ändå behandlas olika, är detta då acceptabelt?

Regeringen ska presentera denna tillfälliga lag för riksdagen 2018, och det finns hopp om att få igenom lagen. Och man kan bara hoppas att det inte finns partier skamliga nog att sätta stopp för lagen av valtaktiska skäl!      

Jens Lindell  
ombudsman för Miljöpartiet Östergötland