Debatt. .

2017-11-09 07:00
Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

Idrott på ojämlika villkor

Föreningslivet bidrar med enorma insatser för förbättrad integration, bättre folkhälsa och en god fritidssysselsättning för barn och ungdomar, men förutsättningarna för att bedriva idrottsverksamhet har blivit allt svårare. Inte minst gäller detta i våra socialt utsatta områden. Hageby, som befolkningsmässigt är större än Åtvidaberg har mindre hallyta än i Sorsele. Det måste vi göra något åt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det lokala idrotts- och föreningslivet är oerhört viktigt och bidrar med avgörande insatser för integration, folkhälsa, jämställdhet och inkludering. Idrottslivet skapar förutsättningar för en god start i livet för många barn och ungdomar. Inte minst i socialt utsatta områden, som ofta präglas av hög arbetslöshet, låga inkomster, trångboddhet och lägre utbildningsnivå, är ett bra idrottsliv en viktig förutsättning för att överhuvud taget ge barn och ungdomar en god fritidssysselsättning.

Trots att behoven är stora blir föreningslivet där begränsat på grund av bristande idrottsytor. Föreningar vittnar om att man tvingas säga nej till barn och ungdomar ofta på grund av just platsbrist. Så skapas en orättvisa där barn och ungdomar straffas beroende på var de bor. Hårdast drabbas unga tjejer som ofta har färre och sämre halltider än killar. Så borde det inte vara. Barn och ungdomar måste få liknande förutsättningar oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation, var de bor eller sociala status.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


I Norrköpings socialt utsatta områden har investeringarna i det lokala föreningslivet varit obetydliga. Som exempel kan nämnas Hageby vars enda idrottshall, Hagebyhallen, färdigställdes 1965 – det är över 50 år sedan. Sedan dess har Hageby växt och förändrats avsevärt. Hagebyhallen är både gammal och sliten och kan inte på långa vägar räcka till för det verksamhetsbehov som finns i området. Det bör jämföras med stadsdelar som Lindö, Smedby och Svärtinge, relativt välbärgade områden där kommunen stöttat arbetet med att färdigställa nya och toppmoderna idrottsanläggningar.

Investeringarna är helt enkelt snedfördelade och vi riskerar att bygga in ytterligare ohälsa och segregation i bostadsområden där problemen redan finns. Även Riksidrottsförbundet varnar nu för riskerna med allt för få och dåligt underhållna idrottsytor. Vänsterpartiet ser allvarligt på problemen och kommer att göra vad vi kan för att förändra situationen.

Vänsterpartiet vill därför öka resurserna till föreningslivet där behoven är som allra störst. Vi satsar därför 35 miljoner kronor extra för att skapa fler idrottsytor i dessa områden. Vi vill ge det lokala föreningslivet goda förutsättningar att fortsätta med sitt viktiga arbete. Ett lyckat exempel är nattfotbollsverksamheten i Hageby som vi vet begränsat brottsligheten i området. Det arbetet behöver vi bygga vidare kring, men utan fler och bättre idrottsytor blir det mycket svårt.

 

Peter Butros (V) 
ordförande för Vänsterpartiet i Norrköping