Debatt. .

2017-10-12 07:00
För att få fler att söka till barnmorskeyrket, och de anställda att stanna, vill Vänsterpartiet höja lönerna.   Bild: TT
För att få fler att söka till barnmorskeyrket, och de anställda att stanna, vill Vänsterpartiet höja lönerna.

Höj barnmorskornas löner

Under flera år har vi sett rapporteringen om en allt mer ansträngd förlossningsvård runt om i landet. I Skåne och Stockholm har krisen kanske varit värst. Men förlossningarna i hela landet har samma grundläggande problem med underbemanning och barnmorskor som är missnöjda med sin arbetsmiljö.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vänsterpartiet har nu drivit igenom en historiskt stor satsning på svensk förlossningsvård. I regeringens budget så avsätts det nu årligen en miljard kronor för att förbättra förlossningsvården i hela landet. För Östergötlands del innebär detta ett tillskott på mer än 40 miljoner kronor årligen. Med så stora tillskott finns det inte längre några ursäkter till att inte utveckla och förbättra förlossningsvården.

I Östergötland har vi sett hur antalet barnmorskor i Region Östergötland minskat sedan 2005 samtidigt som antalet förlossningar ökat kraftigt. Detta innebär att arbetet för barnmorskorna blir allt stressigare och svårare. Patientsäkerheten riskerar att bli sämre och vårdskador riskerar att öka med en allt för tung arbetsbörda.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Vänsterpartiet vill att regionen använder dessa 40 miljoner för att förbättra barnmorskornas arbetsmiljö och möjliggöra ytterligare anställningar. Regionen har ett stort behov av att rekrytera barnmorskor under flera år framöver.

Vänsterpartiet har fyra konkreta förslag till förbättringar:

• Sänk arbetstiden för de som arbetar natt. Detta skulle göra det enklare att få fler att dela på det tunga nattarbetet samtidigt som de som arbetar får mer tid för vila och återhämtning.

• Höj lönerna för barnmorskorna. Genomför ett kraftigt lönelyft för barnmorskorna i Östergötland. Avsätt i snitt 5000 kr i månaden till höjda löner. Då kommer vi få lättare att rekrytera och locka nya barnmorskor till Östergötland.

• Betala specialistutbildningen för fler barnmorskor. Genom att betala för barnmorskeutbildningen för fler samtidigt som löner och arbetsvillkor förbättras så kommer rekryteringen att underlättas i framtiden.

• Satsa mer på mödravårdens förebyggande arbete. Blivande mammor som har rätt förkunskaper och har fått möjlighet att verkligen förbereda sig inför sin förlossning löper mycket mindre risk för komplikationer. Detta är både bra för mammor och barn och sparar resurser inom förlossningsvården.  

Förlossningsvården fungerar i dag bra i Östergötland. Men skälet till detta är att personalen dagligen vänder ut och in på sig för att få det att gå ihop. Det är bara en tidsfråga innan detta bryter samman. Med Vänsterpartiets förslag till förbättringar så skapar det en långsiktig möjlighet för fler att vilja söka sig till yrket men också för att få de duktiga erfarna barnmorskor som vi har idag att orka fortsätta sitt fantastiska arbete.

 

Emil Broberg (V) 
Gruppledare Vänsterpartiet Östergötland