Debatt. .

2017-07-13 07:00
Helt vanliga ogräsmedel som exempelvis RoundUp innehåller det giftiga ämnet Glyfosat.       Bild: Reed Saxon/TT
Helt vanliga ogräsmedel som exempelvis RoundUp innehåller det giftiga ämnet Glyfosat. 

Förbjud att privatpersoner att använda glyfosat

När växtsäsongen är här och ogräsproblematiken gör sig till känna blir det angeläget att uppmärksamma de risker som bekämpningen kan medföra.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Glyfosat är en aktiv substans i ett flertal bekämpningsmedel bland annat för jordbruket. Helt vanliga ogräsmedel som exempelvis RoundUp innehåller det giftiga ämnet. Framförallt innebär det risker för vattenmiljöer och som rester i livsmedel. Forskning visar också att det kan vara cancerframkallande.

Miljöpartiet välkomnar de restriktioner som införts och som innebär att medel med glyfosat inte får användas nära vattendrag och brunnar och att det är otillåtet i samband med skörd.

Förbudet av tillsatsämnet talgamin är också en väsentlig förbättring då ämnet har en starkt negativ inverkan på bland annat embryon till vattenlevande organismer och groddjur.

Professionella aktörer vet om dessa restriktioner, de vet vilka ofarliga alternativ som finns och när det ändå är nödvändigt att använda en glyfosatprodukt. De produkter som säljs till allmänheten är mycket utspädda och betydligt mindre giftiga men innebär trots allt en onödig risk för den biologiska mångfalden, och privat användning av glyfosat kan få som följd att rester hamnar i grundvattnet eller i sjöar och vattendrag eftersom användningen kan vara oförsiktig eller felaktig. Ett exempel är när bekämpningsmedlet används på grusgångar eller hårda ytor.

Vid provtagningar på fem utvalda platser i landet har man kunnat konstatera att glyfosat är det tredje vanligaste förekommande giftet i vattnet. Trots osäkerheten kring de effekter som glyfosatpreparat har på miljön och hälsan vill EU-kommissionen tillåta glyfosat i ytterligare tio år vilket flera miljöorganisationer säger nej till.

Tyskland och Frankrike är redan nu förespråkare för ett totalförbud för glyfosatprodukter. Miljöpartiet menar att man mot bakgrund av detta åtminstone bör förbjuda glyfosatprodukter för privat bruk, om inte i hela EU så åtminstone i Sverige.

 

Mia Sköld (MP) 
Gruppledare i kommunfullmäktige