Debatt. .

2016-11-14 07:54
”Visst är det svårt att utbilda fram kompetensen att vara en bra pedagog, men vi är övertygade om att utbildningen gör skillnad”, skriver debattörerna.  Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
”Visst är det svårt att utbilda fram kompetensen att vara en bra pedagog, men vi är övertygade om att utbildningen gör skillnad”, skriver debattörerna. 

Att vara pedagogisk kräver utbildning

Kenneth Johansson lyfter i sin ledare (28/10) intressanta frågor om tendensen i samhället om högre krav på utbildning för många yrken. Han menar att utbildningskraven bör sänkas för vissa yrken och exemplifierar med förskolan: "Det behöver vara en blandning mellan pedagoger och barnskötare då det finns många arbetsuppgifter som inte kräver någon speciellt hög skolutbildning om man har livserfarenhet och är ansvarstagande."

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Exemplet är olyckligt av två skäl. För det första signalerar det en felaktig syn på förskolan. Det framstår som att det är en enkel uppgift att vara den första kedjan i utbildningssystemet. Förskolan styrs av en läroplan som ger riktlinjer kring att förskolan ska jobba för att barnen utvecklas i ett brett spektrum av kunskapsområden, till exempel språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Läroplanen anger också riktlinjer om normer och värden, förskolan ska bland annat främja jämställdhet och att barnen utvecklar respekt för miljön. Detta är komplicerade arbetsuppgifter. Visst är det svårt att utbilda fram kompetensen att vara en bra pedagog, men vi är övertygade om att utbildningen gör skillnad. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


För det andra signalerar Johanssons exempel en felaktig syn på barnskötare – det står ”pedagoger och barnskötare”. Barnskötare är också pedagoger! Det krävs en gymnasie- eller vuxenutbildning för att vara barnskötare. 

Johanssons exempel och språkbruk är tyvärr en del i ett större mönster i samhället av att många ser förskolan mer som barnpassning än som den pedagogiska verksamhet den ska vara. En del i det är att många säger dagis i stället för förskola, trots att pedagoger i förskolan enträget uppmanar andra att säga förskola för att betona att det är en verksamhet som ska ge lärande. 

Vi hoppas att förskolans roll som pedagogisk verksamhet värnas och utvecklas. Då kan inte utbildningskraven för att jobba i förskolan sänkas. Den enskilda människan kan bidra genom att säga förskola i stället för dagis. 

Malte Lindstam, Sandra Vulkan, Meldina Daging, m fl. 
Malte Lindstam, förskollärare, Norrköping. Sandra Vulkan, pedagog (barnskötare), Norrköping. Meldina Daging, barnskötare, Norrköping. Sofia Elb, barnskötare och teaterpedagog, Norrköping. Johanna Lindborg, förskollärare och lärare, Katrineholm. Linneá Macellaro, förskollärare och gymnasielärare, Umeå. Ellen Svedjeland, förskollärare, Umeå. Annika Nylén, förskollärare, Stockholm. Catrine Jonsson, förskollärare, Gumboda Kristoffer Virtanen, lärarstudent, Umeå. Lena Nilssen, förskollärare, Stockholm. Patrik Sandström, förskollärare, Umeå