Debatt. .

2016-05-23 07:22
”Inom en snar framtid bedömer aktivistgruppen att ett förslag läggs om fullt medlemskap i Nato.”  Bild: Lefteris Pitarakis/AP/TT
”Inom en snar framtid bedömer aktivistgruppen att ett förslag läggs om fullt medlemskap i Nato.”

Aktivister i Norrköping mot Värdlandsavtalet och Nato

Sedan i februari 2015 har man på lördagar mött flygbladsutdelare på Dominotorget även i kyla och snöglopp. Aktivister har spridit flygblad med information om Värdlandsavtalets innebörd och varnat för svensk anslutning till Nato som en trolig följd av avtalet. Initialt skrev 2 personer flygbladen och betalade ur egen kassa.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Hösten 2015 bildades en grupp på cirka 20 aktiva och tog sig namnet Nätverket bevara alliansfriheten – Nej till Värdlandsavtal med Nato. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Samtidigt skickades ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter från Östergötland, 15 stycken, med en vädjan till dem att stoppa avtalet.

 Argumenten var bland annat följande:

  • Värdlandsavtalet ändrar förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitik och territoriella trygghet. Ändå är avtalets innehåll okänt för större delen av svenska folket.
  • Avtalet ger Nato rätt att föra in vapen i Sverige, inklusive kärnvapen. Maktbalansen i norra Europa kommer att förändras och öka risken för krig och svensk inblandning.
  • Om Nato går in i krig gör avtalet oss till måltavla och ökar risken för att vi dras in i krig.
  • Natotrupperna kommer att ha ”diplomatisk immunitet” det vill säga inte kunna gripas, anhållas eller dömas för brott begångna i Sverige, inte heller för krigsförbrytelser.
  • Avtalet tillåter ” i händelse av kris, konflikt eller krig” att Nato från svenskt territorium angriper andra länder i närområdet.
  • Natos befälhavare, som enligt reglerna skall vara amerikan, bestämmer storleken på trupp och tiden den skall stanna i skyddsområden, som i praktiken är militära baser.
  • Natos övermakt utgör ett hot. Även det militärt underlägsna Ryssland rycks med och rustar.
  • Sverige och svenska folket förlorar både sitt oberoende och sin alliansfrihet om Värdlandsavtalet godkänns. Inget riksdagsbeslut skall tas innan frågan diskuterats allmänt och en säkerhetspolitisk analys presenterats.

Från riksdagsledamöterna kom en kort kommentar men inget svar i sakfrågan.

Under våren 2015 var ett stort problem att avtalstexten inte gick att hitta på nätet – den lades ut av Försvarsdepartementen först i juli 2015. Avtalet slöts av den borgerliga regeringen strax före valet 2014. Socialdemokratiska partiet har hela tiden stött avtalet och nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist är entusiastisk förespråkare men man är negativ till Natomedlemskap.  Erfarna S-politiker som Pierre Schori och Majbritt Theorin har skrivit artiklar och hållit föreläsningar över landet emot avtalet. Vänsterpartiet har hela tiden varit emot både avtalet och Natoanslutning. MP stödjer avtalet men säger nej till Nato-medlemskap. KD, C, M och L är positiva till båda, SD negativt till båda.

Nätverkets medlemmar anser att bristen på information från regering, försvars- och utrikesutskott och övriga riksdagsledamöter är helt oacceptabel. Försvarsdepartementet har inte informerat medborgarna alls.  Frågans handläggning överensstämmer inte i någon grad med vad en demokratisk beredning kräver. Intrycket blir att man medvetet ”kör över” medborgarna i en för framtiden mycket viktig fråga.

Riksdagsdebatt äger rum den 25 maj och beslutet planeras till den 26 maj.

Inom en snar framtid bedömer aktivistgruppen att ett förslag läggs om fullt medlemskap i Nato. Vi uppmanar alla att tvinga fram information, kräva en demokratisk behandling av frågan, värna vår alliansfrihet, behålla vårt krav på stopp för kärnvapen i Sverige och säga nej till medlemskap i Nato.